Rikemansö. Den 30 maj 2011

Halva första sidan av dagens nummer av Hufvudstadsbbladet är reserverat för en nyhet ed rubriken "Nej till lyxvillor".


Artikeln inne i tidningen har rubriken "Protest mot rikemansö på Granö". Det handlar alltså om ön Granö, som efter ändringen i kommunindelningen fortfarande hör till Sibbo, men som berörs av den gemensamma generalplanen för Östersundom.
En faktaruta har rubriken "Granö skall avlasta Natura 2000". Vem som har uppgett detta syfte vet jag inte, men det klingar falskt. Snarare handlar det om att man anvisar Granö som ett nytt friluftsområde, då friluftsområdena invid Natura 2000-områdena i Östersundom planeras bli bostadsområden.

I inlägget "Sippoolaiset maksavat. Den 28 maj 2011" noterade jag att Helsingin Sanomat i fredags publicerade en insändarartikel med rubriken "Sipoolaiset maksavat nyt helsinkiläisten velkoja", undertecknad av ordförandena för fullmäktigegrupperna i Sibbo. Igår publicerade tidningen en insändare som utgör ett svar på gruppordförandenas artikel. Insändaren, som har rubriken "Kuinka paljon Sipoo on hyötynyt Helsingistä?", kan sägas vara osaklig, men stilen och argumenten är bekanta från några år tillbaka i tiden.
I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat igår även en artikel om det finska rättssamhället och den bristande maktfördelningen. I artikeln kritiseras speciellt högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Hallberg bl.a. av Kaarlo Tuori, som i en artikel med rubriken "'Sipoo-päätös rikkoi itsehallintoa vastaan'" Helsingin Sanomat den 17 februari 2008 hävdade att HFD:s beslut i fallet Sibbo srider mot grundlagen. (Se "Frågor större än en korvkiosk. Den 17 februari 2008".)
Jag har på denna blogg i flera inlägg relaterat bristerna i maktfördelningen med fallet Sibbo. Se speciellt "Den tredje statsmakten. Den 29 juni 2007", "Den femte statsmakten. Den 9 mars 2008" och "Sakkunniga domare. Den 14 juli 2009"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar