Kyllä. Den 21 maj 2011

Medan Sibbo kommun ordnar en invånarenkät om nästa steg i fallet Östersundom Sipoon Sanomat valt en motsvarande fråga som veckan fråga. Frågan "Pitääkö Sipoon vielä valittaa osakuntaliitosasiasta?" kan man besvara på tidningens webbplats.Än så länge anser en klar majoritet av dem som besvarat veckans fråga att kommunen bör driva frågan om ersättning vidare.Sipoon Sanomat publicerade igår på webben en artikel med rubriken "Kuntalaiskysely korvauspäätöksen jatkotoimista".I dagens nummer av helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Sipoo kysyy netissä, kannattaako Östersundomin liitosvääntöä jatkaa".I dagens nummer av Borgåbladet ingår en insändarartikel skriven av Catharina Westermark. I artikeln, som har rubriken "Kommentera skamlöst planeutkast", kritiseras utkastet till gemensam generalplan för Östersundom när de gäller de delar av området som hör till Sibbo. Här har över hundra hus blivit en del av "grönområde". På kartan som publicerats tillsammans med insändarartikeln finns för övrigt ett iögonfallande fel: Granö hör fortfarande inte till Helsingfors.

Utkastet till generalplan kan officiellt kommenteras fram till den 23 maj, alltså nästa måndag. Synpunkter eller anmärkningar kan sändas per e-post till Östersundomkommittén via Helsingfors stads registratur.


En instans som är sent ute med sina synpunkter om utkastet till generalplan är Nylands förbund. På föredragningslistan för landskapsstyrelsens möte i måndag finns ett ärende med rubriken "Kannanotto Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmistelua". Förslaget till landskapsförbundets utlåtande börjar med satsen "Östersundomin yhteinen yleiskaava-alue sijoittuu pääkaupunkiseudun kaupunkirakenteen itäreunaan alueelle, joka on keskeinen alue pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun tasapainoisen kehittymisen kannalta." Vad som avses med en "balanserad utveckling" förklaras naturligtvis inte heller i detta sammanhang. Orden förblir tomma fraser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar