Färja till Granö. Den 30 maj 2011


Liksom jag noterade i gårdagens blogginlägg "Rikemansö. Den 30 maj 2011" publicerade Hufvudstadsbladet igår en artikel med rubriken "Protest mot rikemansö på Granö". Senare på dagen publicerades artikeln på Hbl:s nya sajt under rubriken "Protest mot rikemansö i Östersundom". Tydligen hade man fått för sig att en ö inte kan ligga på en ö.

Rubriken "Protest mot rikemansö på Granö" skulle formellt ha varit korrekt om man byt ut propositionen mot i. Granö är namnet på ön som man befarar att blir en ö för lyxbostäder, men även namnet på en registerby. Till Granö by hör även andra öar och skär än Granö. Den nya rubriken "Protest mot rikemansö i Östersundom" är däremot felaktigt emedan Granö inte hör till stadsdelen eller stordistriktet Granö i Helsingfors. Inte heller hör Granö till registerbyn Östersundom. Däremot ingår Granö i området för den gemensamma generalplanen för "Östersundom".I artikeln i Hbl tar man upp frågan om en bro till Granö. Lite överraskande säger Sibbos utvecklingsdirektör Mikko Aho här att en färja är mera realistisk än en bro. I verkligheten är det väl så att en bro är helt orealistisk, men månne inte bron lika väl ritas ut på generalplanen för Östersundom. I "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja" noterar man även att "Alkuvaiheessa Granön virkistyskeitaaseen voidaan järjestää lauttayhteys."
I ovannämnda "klippbok" finns faktiskt även ett utkast där förbindelsen till Granö är en färjlinje från Storören. Även sidan nedan är ur "Östersundomin osayleiskaavan leikekirja".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar