zzz 000. Den 25 maj 2011


En intressant och fräck detalj i utkastet till landskapsplan för Nyland är beteckningen stor detaljhandel av regional betydelse utanför område för centrumfunktioner. En dylik detaljhandelsenhet finns på utkastet placerat i Östersundom, just där Sibbo för några år sedan planerade ett köpcentrum. Sibbos planer fick tummen ned av HFD, som refererade till beslutet i sitt beslut i inkorporeringsfrågan från januari 2008. (Se "Fallet Östersundom köpcentrum. Den 11 maj 2008".) Konflikten med HFD:s tidigare beslut förefaller man försöka kringgå genom att förutsätta att "planeringen av en stor detaljhandelsenhet tidsmässigt kopplas ihop med planeringen av omgivande områden för tätortsfunktioner."

Några konkreta gränser för storleken på detaljhandelsenheten i Östersundom hittar man inte i utkastet till landskapsplan, men där enheten i Kungsporten i Borgå begränsas till "vv 000" kvadratmeter, skulle man tillåta ett sexsiffrigt kvadratmetertal eller "zzz 000" kvadratmeter i Östersundom. Åtminstone kan man i utkastet ("Beteckningar och bestämmelser" ) läsa att "Esbo, Helsingfors och Vanda är den maximala dimensioneringen för stora detaljhandelsenheter zzz 000 m2-vy, i Borgå, Hyvinge, Lojo. och Raseborg vv 000 m2." Som jämförelse kan nämnas att Nordens största köpcentrum Itäkeskus i Östra centrum har en försäljningsyta på drygt 110 000 m2 och en total yta på 200 000 m2.De fräcka planerna på en "stor detaljhandelsenhet" i Östersundom vid avtaget till motorvägen skulle antagligen föranleda starka protester i Sibbo och Östnyland, om inte Sibbo kommun fortfarande ägde mark i det aktuella området och därmed hade ekonomiska intressen på spel. Som för att garantera att miljöministeriet godkänner planerna på den aktuella detaljhandelsenheten har Pekka Normo, som tidigare var planläggningschef i Sibbo, flyttat från Nylands förbund till miljöministeriet, där hans ansvarsområde är stora detaljhandelsenheter.
Med anledning av insändarartiklarna i gårdagens nummer av Borgåbladet (se "Förhållandet mellan landskapsplanen och generalplanen. Den 25 maj 2011") publicerade Yle igår en nyhetstext med rubriken "Skarp kritik mot Sibboenkät om annekterade områden" och ett ljudklipp "Henrik Segercrantz och Bengt Wiik". I "Östnyländska nyheter: Vega 24.05.2011 16.30" kommenterar Även kommundirektör Mikael Grannas frågan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar