Dålig förvaltningskultur. Den 25 juni 2011I senaste nummer av Sipoon Sanomat inår en artikel med rubriken "'Östersundomin kaavoitusta ei saa pilata kiireellä'". I artikeln refereras till ett pressmeddelande angående Helsingfors naturskyddsförenings utlåtande eller åsikt om utkastet till generalplan för Östersundom. Föreningens utlåtande "Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n (Helsy) kannanotto kolmen kunnan yhteisen Östersundomin yleiskaavaluonnoksen valmisteluaineistoon"  finns på föreningens webbplats. Jag citerar ur utlåtandet:

Helsy pitää tarkoitushakuisena ja huonona hallintokulttuurina Östersundomin yhteisen yleiskaavaluonnoksen kiireistä aikataulua. Yleensä merkittävissä kaavamenettelyissä osallistumis- ja arviointisuunnitelman lausuntokierroksen ja yleiskaavaluonnoksen julkipanon välillä on useita kuukausia. Vaikka Helsingin kaupunki on tehnyt esiselvityksiä liittyen joukkoliikenteeseen, kaupunkirakenteeseen ym., tarvitaan lisää myös selvityksiä etenkin rakentamisen vaikutuksista Natura 2000 –alueisiin kuten luonnonsuojelulain 65 § edellyttää. Östersundom on poikkeuksellisen vaativa kohde ja sen kaavoitus tulee laatia sen mukaisella huolellisuudella, mieluiten vasta maakuntakaavan laatimisen jälkeen.

Utlåtandet avslutas med ett krav på miljökoncekvensbedömning av valet av spårvägsförbindelse:

Yleiskaavaluonnoksen aikana on tehtävä perusteellinen selvitys ekotehokkaimmasta
liikenneratkaisusta. Raideliikenteen osalta tarkastelussa on huomioitava eri raideliikennevaihtoehtojen, raidelinjausten ja asemien määrän ympäristövaikutukset ja ekotehokkuus. Raideliikenneratkaisun rakentaminen on ympäristövaikutuksiltaan sitä luokkaa, että vaadimme hankkeelle ympäristövaikutusten arviointi -lain mukaista harkinnanvaraista YVA-selvitystä.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar