Fortsatt beredning av Östersundomprocessen. Den 8 juni 2011


Kommunstyrelsen i Sibbo beslöt på sitt möte igår att remittera frågan om "Östersundomprocessen" för fortsatt beredning. I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Sipoo päättää vasta syksyllä korvausten vaatimisesta".Öppet är inte bara om utan även hur Östersundomprocessen skall föras vidare. Yle har idag på morgonen publicerat en nyhetstext med rubriken "Inget beslut om ersättningstvisten än i Sibbo". Yle noterar bl.a. att ärendet remitterades för fortsatt beredning att Sibbo har tre vägar att gå vidare. Tillsammans med texten har man publicerat ett ljudklipp med rubriken "Kommundirektör Mikael Grannas om den fortsatta beredningen". På ljudklippet säger kommundirektör Mikael Grannas att förslaget att remittera ärendet var hans eget. Kanske är det ändå den samlingspartistiska kommunstyrelseordföranden som bromsar, medan fullmäktigeordföranden pressar på i bakgrunden.I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibboborna vill att ersättningar tas upp på nytt". I samma tidning ingår en relaterad artikel med rubriken "Skolmat måste köpas i Sibbo". Eftersom hälsomyndigheterna finner de existerande köken för trånga och Sibbo förlorade tillredningsköket i Zachrisbackens skolcentrum till Helsingfors måste Sibbo från och med hösten 2012 köpa mat från storkök utanför Sibbo.
Artikeln "Sibboborna vill att ersättningar tas upp på nytt" är skriven före kommunstyrelsemötet, men i artikeln förutspår Grannas att det går till hösten innan man fattar beslut.Igår på eftermiddagen publicerade Yle en nyhetstext med rubriken "Sibboborna vill ha mera ersättning av Helsingfors". Tillsamman med texten publicerade man ett ljudklipp med rubriken "Resultatet av enkäten ger kommunstyrelsen mycket att fundera på säger Ari Oksanen".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar