Halvfärdiga byggnadsprojekt. Den 29 juni 2011

Bbl 28.6.2011 s 6


I gårdagens nummer av  Borgåbladet ingår en artikel med rubriken Generalplanen inte bra för skärgården. Artikeln handlar inte om den nyligen godkända delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo, utan handlar uttryckligen om utkastet till generalplan för Östersundom. Borgåbladet har talat med Gunilla Holmberg, som är ordförande för skärgårdsdelegationen i Sibbo. Bl.a. kritiseras bristfälliga översättningar och bristande information på svenska.

Geoinformationsservice  http://ptp.hel.fi/ptpa/Default.aspx

Ännu igår kunde man på Helsingfors stads digitala karta med geoinformation läsa att man fram till den 28 juni får besvära sig över beslutet om lov för en näridrottsplats. På kartan har idrottsplatsen lokaliserats till Nya Borgåvägen invid vägskälet till Björnsö. Byggnadsarbetet gäller dock bollplanen i Landbo, vid Landbovägen 26.


I själva verket lär den sista ändringssökandedagen ha varit den 27 juni, medan tillståndet, som beviljats av tillståndsenhetens chef och/eller stadsmiljöenhetens chef, enligt anslaget beviljats den 10 juni.

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/405f6d804a177384ab26eb3d8d1d4668/lautakunta27052011.doc?MOD=AJPERES&lmod=-793783913

Att näridrottsplatsen hamnat så fel på kartan torde hänga samman med projektets lokalisering på kartan i budgeten. Här har i "idrottsplatser" (i pluralis) lokaliserats till Östersundom gård. (Se "De största byggnadsprojekten. Den 13 december 2010".) Orsaken torde vara att "idrottsplatserna" som beviljats medel i budgeten inkluderar så väl bryggan och badstranden i Husö som bollplanen i Landbo. (Se "Kommer fram i tö. Den 8 november 2010".) Därför har platsen för projektet inte större noggrannhet än att det är lokaliserat till distriktet Östersundom. Något lov för ansökan 57-2026-10-C för bryggan och badplatsen i Husö har dess värre inte beviljats.
Idag har rutan med datum för sista dagen att säka ändring försvunnit och den lilla bollen med i:et bytt färg från lila, som står för "bygglov i besvärsskedet", till blå, som står för "halvfärdiga byggnadsprojekt". Det är dock snarare projektet på Husö, som utan lov inleddes för ett år sedan, som är ett halvfärdigt byggnadsprojekt.