Östersundomkommittén ger utlåtande. Den 10 juni 2011

På webbplatsen Yhteinen Östersundom publicerades i onsdags en nyhet med rubriken "Uudenmaan maakuntakaavasta kerätään mielipiteitä 17.6. saakka". Här kan man bl.a. läsa följande:


Uutta kasvua ohjataan merkittävimmin Östersundomiin, jonka maakuntakaavaratkaisu uudistetaan tällä kaavakierroksella kokonaisuudessaan.

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maankäytöstä ja ohjeena kuntien kaavoitukselle. Uudenmaan liitossa on valmisteilla tällä hetkellä kaksi vaihemaakuntakaavaa.Helsingfors stadsplaneringsnämnd hade på föredragningslistan för sitt möte igår ett ärende med rubriken "Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta". I förslaget till utlåtande kan man bl.a. läsa följande:


Luonnoksessa jätetään edelleen ratkaisematta tärkeitä yksityiskohtia, kuten esimerkiksi HELI-rata tai Malmin lentokenttä. ...

Malmin lentokentän tilanteen epäselvyys haittaa koillisen Helsingin kehittämismahdollisuuksia. ...

Malmin merkitys asiointipaikkana on heikentynyt, mikä heikentää yrittäjien toimintaedellytyksiä alueella. ...

Maakunnan tulevassa raideliikenteen yhteysverkossa tulee olla sekä rannikon suuntainen metro että säteittäiset raiteet, joita täydennetään uusilla poikittaisyhteyksillä. Näitä voivat olla Kehäradan ja Raide-Jokerin lisäksi Jokeri 2 sekä mahdollinen Östersundomin Kehä III:n työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3.

Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja luonnoksessa esitetty Heli-rata tulee poistaa maakuntakaavasta. Yhdyskuntarakenteen tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää perustele Heli-rataa, vaan Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta Porvoon suuntaan kulkeva Helsinki – Pietari (HEPI) rata korvaa Heli-radan.
I utlåtandet lyfter man fram Malm, men Östersundom omnämns inte alls, fastän Östersundom har en central roll i det aktuella utkastet til landskapsplan. Till detta finns det en förklaring: Helsingfors stad ger inget utlåtande för Östersundoms del. Angående Östersundom ger istället Östersundomkommittén ett skilt utlåtande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar