Sipoonkorpi. Den 27 juni 2011


I senaste nummer av Sipoon Sanomat ingår en en text med rubriken "Yleisöjuhla elokuussa Sipoonkorvessa". Det är Forststyrelsen som ordnar fest för allmänheten med anledning av den nya nationalparken. I texten omnämns adressen www.luontoon.fi/sipoonkorpi, som leder vidare till adressen
www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/sipoonkorpi. En motsvarande svenskspråkig sida finns på adressen www.utinaturen.fi/utflyktsmal/nationalparker/sibbostorskog. Adressen www.utinaturen.fi/sibbostorskog fungerar inte för tillfälle. Under "Aktuellt i Sibbo storskog" kan man läsa den senaste nyheten "Bege dig till Sibbo storskog för att fira den nya nationalparken 27.8.2011". En engelskspråkig motsvarande sida finns på adressen www.outdoors.fi/destinations/nationalparks/sipoonkorpi, medan inte heller den direkta adressen www.outdoors.fi/sipoonkorpi fungerar.Sipoonkorpi är alltså det internationella namnet på Sibbo storskog, liksom Ekenäs skärgård nationalpark på engelska på Forsstyrelsens webbplats heter Ekenäs Archipelago National Park. En nyhet som saknas under "Aktuellt i Sibbo storskog" men finns under "Ajankohtaista Sipoonkorvessa" har rubriken "Äänestä tunnus Sipoonkorven kansallispuistolle ja voit voittaa mökkiloman!" Här hänvisas man direkt till Vartti Itä-Uusimaa på adressen itauusimaa.vartti.fi/kampanja/sipoonkorpi.På Varttis webbplats finns en länk till en (engelskspråkig) sida på Facebook med adressen https://www.facebook.com/pages/Sipoonkorpi-National-Park/224641077548704. Sibbo storskogs nationalpark har dock på Facebook en annan sida med adressen http://www.facebook.com/sipoonkorvenkansallispuisto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar