En deprimerande "miljögärning". Den 22 februari 2007

Borgåblat har idag publicerat den tredje artikeln i en serie artiklar inför folkomröstningen i Sibbo i söndag. I artikeln, som har rubriken "Deprimerande säger naturskyddare", citeras Finlands naturskyddsförbunds skogsansvarige Jyri Mikkola. Angående Pekka Myllyniemis rapport säger Mikkola att "Wikipedia har använts som faktakälla med resultatet att en massa fel har kommit med." Mikkola kritiserar även Sibbos utkast till generalplan och noterar att Sibbos tidigare förslag och Östra Nylands förbunds förslag till landskapsplan är vettigare, eftersom man där har tagit naturen i beaktande.

Även dagens Uusimaa citera Jyri Mikkola. I en artikel med rubriken "Lounais-Sipoon vyörytys masentaa ympäristönsuojelupiiriä" säger Mikkola bl.a. följande:

Monien asiantuntija-arvioiden mukaan merkittävä väestönkasvu Helsingin ympäristössä tulee ruuhkauttamaan pääkaupunkiseudun pahoin, siinäkin tapauksessa, että joukkoliikennettä kehitettäisiin voimakkaasti nykyisestä. Matka-ajat pidentyvät, ja ruuhkaliikenne tuottaa kilometriä kohti moninkertaiset päästöt normaalitilanteeseen verrattuna

Speciellt får Jan Vapaavuori kritik:

Vaatii todella kovaa pokerinaamaa väittää massiivisia lähiörakentamissuunnitelmia Lounais-Sipooseen suureksi ympäristöteoksi, piirin metsäryhmän jäsen Jyri Mikkola kommentoi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jan Vapaavuoren viimeaikaisia puheita. Toisaalta, onhan ympäristörikoskin tavallaan ympäristöteko, Mikkola letkauttaa.
Ympäristönsuojelupiirin puheenjohtaja Leo Stranius toteaa Vapaavuoren olevan pahasti hakoteillä perustellessaan Helsingin itälaajenemista ilmastonmuutoksen ehkäisyllä:
– Jos kasvihuonepäästöihin todella halutaan vaikuttaa aluerakenteen avulla, kannattaa asiaa tarkastella laajemmin. Mukaan on laskettava niin työmatka-, raaka-ainekuljetus-, jakelu- kuin vapaa-ajanliikennekin, sekä energiaratkaisut. Muutoin ajaudutaan helposti hölmöläisten peitonjatkamista muistuttavaan tilanteeseen, jossa yksittäiset kasvihuonepäästöjen vähentämisen nimissä tehtävät ratkaisut voivat johtaa päästöjen kasvuun koko maan mittakaavassa.

Artikleln i Uusimaa baserar sig på ett pressmeddelande med rubriken "Lounais-Sipoon vyörytys vuoden masentavin ympäristöteko", som Nylands miljövårdsdistrikt publicerade igår.

Yle Internytt Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Hälften förhandsröstat i Sibbo" och en annan med rubriken "Hembygdskänsla i Sibbo undersöks".

Tio anmärkningar mot Pekka Myllyniemis kommunindelningsutredning har lämnats in till Vanda, framgår det ur föredragningslistan (MS Word) för stadsstyrelsemötet i Vanda den 26 fenruari.

Helsingin Sanomat publicerade i tisdagens tidning en artikel med rubriken "Helsinki tyytynee selvitysmiehen Sipoo-esitykseen". Stadsstyrelsen i Helsingfors antog på måndagen ett förslag till ytlåtande om Myllyniemis förslag. I artikeln säger stadsstyrelseordförande Jan Vapaavuori att "Kyllä tämä muutaman kymmenen vuoden tarpeiksi riittää" och att "Myllyniemen ehdottama alue on riittävän iso merkittävän asuntotuotannon ja itämetron rakentamiseen." I utlåtandet anses Myllyniemis förslag vara "oikean suuntaisena" ja den anses lösa "merkittävästi nykyisen kuntajaon aiheuttamia ongelmia". Jan D. Oker-Blom antecknade avvikande åsikt till protokollet. Representanterna för De gröna ställde sig däremot bakom utlåtandet om Myllyniemis förslag, som i praktiken skulle innebära massiv bebyggelse i Sibbo storskog.

Oker-Blom har kommenterat statsstyrelsens behandling av Myllyniemis förslag på sin blogg i ett inslag med rubriken "Sibbo-frågan uppe igen".

Helsingfors stadsstyrelses förslag till utlåtande om Myllyniemis förslag finns som billaga till "beslutsmeddelandet" från måndagens möte. Den första satsen till sammandraget av utlåtande kan ge en förklaring till att de gröna kunde godkänna utlåtandet: "Helsingin kaupunginvaltuuston 21.6.2006 tekemä esitys kuntajaon muuttamiseksi Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin välillä antaisi paremmat mahdollisuudet pitkäntähtäyksen suunnittelulle ja kehittämiselle Helsingin seudulla kuin kuntajakoselvittäjän esitys." Skenbart låter Helsingfors förstå att man kan nöja sig med Myllyniemis förslag, men att man föredrar ett större område, fastän ett större område inte torde komma på fråga. Den som tagit del av Sibbo kommunstyrelses förslag till utlåtande med bifogade expertutlåtanden torde inse att det är högst osannolikt att statsrådet skulle finna några juridiska grunder för en annektering överhuvudtaget. (Se De gröna blev lurade. Den 21 februari 2007 .) Själva utlåtandet är mycket kort. Målsättningen med Helsingfors utlåtande är kanske i första hand att rädda ansiktena på de inblandade fram till valet.

I Helsingfors utlåtande om Myllyniemis förslag grundar man sig långt på stadens utlåtande om det egna förslaget. Någon hjälp med att hitta lagliga grunder för Myllyniemis förslag ger det aktuella utlåtande inte. Svaret på anmärkningar om att Myllyniemis förslag skulle vara olagligt är närmast komiskt:

Helsingin kaupunginvaltuuston lausuntoon 29.11.2006 sisältyy laajat ja monipuoliset perustelut, joiden mukaan kaikki kuntajakolain 3 §:n edellytykset täyttyvät erityisen painavina, jos kuntajaon muutos Helsingin ja Sipoon välillä toteutetaan Helsingin kaupungin esityksen mukaisesti. Kun kuntajaon muutos siten voidaan toteuttaa lain mukaan siirrettävän alueen ollessa yli 10 % Sipoon pinta-alasta ja asukasluvun yli 5 % Sipoon asukasluvusta, se voidaan toteuttaa lain mukaan myös kuntajako­selvittäjän esityksen mukaisesti, joka merkitsisi vain asukaslukua koskevan rajan ylittymistä. Kuntajakoselvittäjän esitys on siten laillinen sekä Helsingin kaupunginvaltuuston esittämillä että kuntajakoselvittäjän selvityksessä esitetyillä perusteilla.

Påståendena om lagliga grunder i utlåtandet från den 29 november är milt uttryckt kontroversiella. Dessutom har Myllyniemi i sin rapport kopierat stadens argument, vilket Jan Vapaavuori i en radiointrevju i december tolkade som ett tecken på att Helsingfors har goda argument. Att man hävdar att alla tre kriterier uppfylls, när det i verkligheten torde räcka med att ett kriterium uppfylls, visar att Helsingfors i brist på tovärdiga juridiska grunder i blindo slänger ankaret åt olika håll i hopp om att i någon riktning finna ett fäste.

Delar av tisdagens program där jag var studiogäst lär ha sänds i repris i morse. På Radio Vega Östnylands hemsida annonseras att "Vi träffar Ralf Wadenström som bloggar för Sibbo" sänds i morgon fredag 8:40.

Audioklippet med tisdagens "Slaget efter tolv" Radio Vega, där Jan Vapaavuori, Harry Harkimo och Caspar Bernzen debatterade Sibbofrågan, finns ännu på webben. Visst är det komiskt att höra när Vapaavuori säger att Myllyniemi har "utrett" att Sibbos egna planer är orealistiska. Hjallis är naturligtvis av helt annan åsikt. Anmärkningsvärt är även att Vapaavuori i diskussionen säger att folk flyttar till Kyrkslätt och Nurmijärvi om Sibbo inte byggs ut. Åtminstone delar av Kyrkslätt ligger närmare arbetsplatserna än vad (sydvästra) Sibbo gör. Helsingfors har själv beklagat sig över att det finns dåligt med arbetsplatser i östra Helsingfors. I affärsmännens sällskap påpekade Vapaavuori överhuvudtaget inte att utvecklandet av sydvästra Sibbo skulle vara en miljögärning.

Även MTV3 Seitsemän uutiset har uppmärksammat folkomröstningen i Sibbo. Se videoklipp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar