Förändring i tidtabellen. Den 24 februari 2007

"Förlängd Sibbotidtabell främjar demokratin" är rubriken på ledaren i dagens Borgåblad, där Sune Portin skriver att Sibbofrågan inte bara är en fråga för Sibboborna, utan "också frågan om landskapet Östra Nyland". Den femte och sista av fem artiklar inför folkomröstningen har rubriken "Massor av jobb med Helsingforsbråket". Artikeln berättar om mängder av extra jobb och utgifter som Helsingforsbråket föranlett. Nästa nummer av Borgåbladet utkommer först på tisdag, men Borgåbladet följer med resultatet från folkomröstningen på tå söndag kväll på tidningens webbplats på adressen bbl.fi.

Ytterligare en artikel i Hufvudstadsbladet har rubriken "Regeringen måste lyssna på Sibboborna". I artikeln säger docent Marja Sutela att "Vilken tyngd folkomröstningen får beror på röstningsprocenten och hur klart resultatet blir."

I artikeln "Wallin kräver besked av de andra partierna" i dagens Hbl bekräftar Stefan Wallin att det är Matti Vanhanen själv som har dragit slutsatsen att den nuvarande regeringen inte hinner göra beslutet i Sibbofrågan:

– Jag har talat med kommunminister Hannes Manninen (c). Det här är inte hans beredning, det är något statsministern själv har kommit fram till

Wallin har igår kväll publicerat ett blogginlägg med rubriken "Klara besked och stora frågetecken". Jag citerar ett stycke:

Åtminstone sfp hade helst sett en snabbare tidtabell. Nu ökar frågans betydelse både juridiskt och politiskt. Juridiskt eftersom ingen regering ju i sitt program kan ta in en hänvisning till exakt hur frågan skall avgöras. Detta eftersom justitiekanslern som bekant avrått ministrarna - alltså också en regering i sitt program - från att deklarera en uppfattning på förhand. Orsaken är att frågan avgörs som ett förvaltningsbeslut i statsrådet och ministrarna i praktiken är domare.

Christel Liljeström publicerade igår kväll ett finskspråkigt blogginlägg, "Aikataulu muuttui". Ett kortare svensk inlägg publicerades bittigt på morgonen. Liljeström spekulerar om skälen till den ändrade tidtabell:

Aiemmin kuntaministeri Manninen ja pääministeri ovat vahvasti painottaneet asian kiireellisyyttä ja vaatineet että istuva hallitus ratkaisee asian. Tämä oli myös argumentti, miksi selvityshenkilö Myllyniemelle annettiin ainoastaan 2 kuukautta aikaa tuoda “oma” esitys ministeriöön, tämä oli myös selitys miksi hallinnollisissa asioissa edettiin kuntaa kuulematta, tämä oli myös taustalla kun ministeriö ei halunnut odottaa juridista päätöstä vaatimuksen laillisuudesta, ennen kuin itse eteni esityksessään.

Mutta nyt on asia muuttunut. Ihmettelen vain: miksi? Sipoolaiset ovat selkeästi ilmaisseet mielipidettään, sunnuntaina järjestetään jopa kansanäänestys asiasta. Huomautuksia sekä Helsingin anomukseen koskien että Myllyniemen ehdotukseen liittyen, on jätetty ennätysmäärä. Jopa Helsingin Sanomat on alkanut kyseenalaistamaan hanketta ja sen tarpeellisuutta. Ettei vain olisi niin, että Vanhanen ja Manninen ovat huomanneet olevansa vastatuulessa?

Förändringen i tidtabellen gör farsen gring gränstvisten allt mera absurd. För dem som jobbat med hård tidspress måste fördröjningen kännas frustrerande.

Som bilaga till föredragningslistan för Vanda stadsstyrelsemöte den 26 februari finns ett förslag till utlåtande till länsstyrelsen samt anmärkningarna som riktats till statssyrelsen i Vanda. En av anmärkningarna har jag själv lämnat in. I utlåtandet över anmärkningarna noteras flera gånger att "kaupunki toteaa, että kuntajakoesityksen toteutumisen edellytysten arviointi kuuluu sisäasiainministeriölle." Speciellt intressant är anmärkningen som advokaterna Sakari Niemelä och Juha Sario på Asianajotoimisto Ympäristölaki Oy skrivit för Ulf William Thurings rättsinnehavares del. I anmärkningen refereras till docent Erkki Mennola utlåtande (10.1.2007).

Som svar på min anmärkning påpekas att "Vantaan kaupungin merenranta-alue ei ole niin merkityksellinen, että kaupunki profiloituisi nimenomaisesti merenrantakaupunkina." Naturligvis har Vanda inte profilerat sig som en "havsstrandsstad" eller ens kuststad. Profilering handlar om den bild som man försöker skapa av sig själv. Vanda har inte precis utmärkt sig för att lyfta fram ortens historia eller traditioner. Helsinge kyrka har man döpt om till pyhä Laurin kirkko. Själva namnet Vanda representerar en orientering norrut snarare än mot kusten. Detta betyder inte att Vandas position vid kusten inte skulle vara viktig för många Vandabor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar