Vanda riskerar stadens rättigheter. Den 12 februari 2007

Föreningen För Sibbo ordnar idag klockan 18 -21 det fjärde och sista informationsmötet om folkomröstningen om kommunindelningsutredarens förslag till ny kommunindelning. Platsen är Söderkulla skolcentrum. Den 6 och den 8 mars torde föreningen ordna valdebatter. Debatterna gäller dock inte folkomröstningen som ordnas den 25 februari, utan naturligtvis riksdagsvalet. Källa: För Sibbo rf.

Den förlängda anmärkningstiden mot utredningsman Pekka Myllyniemis förslag går ut torsdag den 15 februari.

17:00
"Livlig folkomröstning i Sibbo" är en rubriken på en notis på Yle Internet/ Östnyland. I notisen berättas att drygt 30 % av de röstberättigade i folkomröstningen i Sibbo har röstat under den första veckan. En annan notis som samtidigt publicerades har rubriken "1600 mot att Västerkullakilen annekteras". I denna notis berättas det att 1600 personer har skrivit på adressen mot att "Västerkullakilen" ansluts till Helsingfors. Adressen för Westerkulla på Internet har dock än så länge knappt 1500 namn. I notisen hävdas det att "Det att Västerkullakilen i Vanda överlåts till Helsingfors är en förutsättning för att sydvästra Sibbo kan annekteras." Jag är dock delvis av annan åsikt. Det är en tolkningsfråga huruvida det juridiskt vore möjligt att inkorporera sydvästra Sibbo med Helsingfors utan att även "Västerkullakilen" anslöts till huvudstaden. Utan att sydvästra Sibbo får en gemensam gräns med (det övriga) Helsingfors är dock det allt för uppenbart att området som en del av Helsingfors skulle utgöra en enklav och att en inkorporering på inga vis kan motiveras med en sammanhållning av samhällsstrukturen.

Det är anmärkningsvärt att Myllyniemi i sin rapport inte anger några lagliga grunder för att "Västerkullakilen" ansluts till Helsingfors. Han säger bara att "kravet på områdenas enhetlighet förutsätter att ... den s.k Västerkullakilen i Vanda stad ansluts till Helsingfors stad." Även om Vanda skulle godkänna att området ansluts till Helsingfors bör det finnas någon av de i kommunindelningslagen nämnda förutsättningarna för en gränsjustering. Det är inte heller alls skrivet att Vanda kommer att uttala stadens stöd för Myllyniemis förslag. Vanda har mycket på spel.

Till den s.k. Västerkullakilen hör Vikkulla, som har Vandas enda havsstrand, Borgarstrandsvikens östra strand. Havstranden är en central faktor i Vandabornas hembygdskänsla. I egenskap av kuststad har Vanda en attraktionskraft som gäller så väl nuvarande och nya invånare som tillfälliga besökare. Till den så kallade Västerkullakilen hör även den ekologiskt och historiskt värdefulla Svarta backen. Via Västersundom gröna förbindelse eller ekologiska korridor hänger Svarta backen-Borgarstrandens naturskyddsområde samman med det grönområde som Vanda önskar utveckla till nationalpark och riksomfattande naturcentrum.

Helsingfors planer för sydvästra Sibbo utgör ett påtagligt hot mot Sibbo storskog med boffertzoner och ekologiska korridorer till kusten. Planerna förutsätter även en metrolinje, som förutsätter att Westerkulla och Västersundom blir tätorter. Vanda stad kommer inom den närmaste framtiden att behöva alla sina resurser för att bygga ut Marja-Vanda och Aviapolisområdet. Bygger inte Vanda själv Västersundom, torde Helsingfors kräva att hela Västerkullaområdet söder om Borgåleden (Borgå motorväg) ansluts till Helsingfors. Om Myllyniemis förslag godkänns av statsrådet och Högsta förvaltningsdomstolen, kommer det även att finnas ett prejudikat för Helsingfors att kräva ytterligare gränsjusteringar. Vanda är då tillbaka i en position som Vanda var före Vanda blev stad år 1974.

Då Vanda fick stadsrättigheter 1974 trodde Vandaborna att de definitivt hade övervunnit hotet från Helsingfors expansionsförsök. Den nya kommunlagen som trädde i kraft 1977 skulle dock ha gett samma skydd, eftersom den inte gjorde någon juridisk skillnad mellan städer och landskommuner. Trettio år senare står Vandas rättigheter åter på spel. Och det är Vandas egna beslutsfattare som sätter rättigheterna på spel. Ordförande för stadsfullmäktige i Vanda, Tapani Mäkinen (saml) , som fram till årskiftet var stadsstyrelseordförande, har i egenskap av ordförande för Nylands landskapsstyrelse drivit på annekteringen av Westerkullaområdet och sydvästra Sibbo. Nylands förbunds landskapsdirektör Aimo Lempinen hör för övrigt till Mäkinens stödgrupp i riksdagsvalet. I Nylands förbund, som helt domineras av Helsingfors, har Mäkinen naturligtvis ett beroendeförhållande till huvudstaden och speciellt dess samlingspartistiska ledning. Samtidigt har han backats upp av Helsingin Uutiset, vars Vandaupplaga heter Vantaan Sanomat. I sitt blogginlägg "Sipoo kuohuttaa tunteita" skriver stadsfullmäktigeledamot Timo Juurikkala (grön) om fullmäktigemötet den 20 november där man misslyckades med att ta ställning till Helsingfors stads förslag:

Vantaan Sanomat otsikoi (pe 24.11.): ”Johtajat istuivat muualla, muut sotkivat päätöksenteon”. Johtajilla lehdessä tarkoitettiin Mäkistä ja Jääskeläistä, muilla valtuustoryhmiä ja Kiljusta.

Todellisuudessa asia oli juuri päinvastoin: ”johtajat” sössivät jääräpäisyydellään ja suomettumisen ajan pelotteluillaan päätöksenteon. ...

Erityistä kummastusta on herättänyt se, että Vantaan Sanomat on tapahtumien jälkeen ollut Tasmanian pirun tavoin ”pienryhmien” ja etenkin valtuuston puheenjohtajan nilkassa kiinni. Lehti on yksipuolisesti kuullut ja julkaissut vain toisen osapuolen näkemyksiä.

Kaupungin päälehdeltä on jatkossa syytä toivoa tasapuolisempaa asioiden käsittelyä.

I gårdagens Vantaan Sanomat föreslås på ledarplats att Vanda inlöser mark i Westerkulla, eftersom marken kommer att bebyggas med anledning av metron till Sibbo.

Över 5 minuter av Radio Vega Östnylands nyhetssändning 16:30 handlade om fallet Sibbo. I dagens valduell diskuterade riksdagsmännen Michaela Nylander (sfp) och Kimmo Kiljunen (sdp) om Sibbofrågan. Kiljunen var ordförande i stadsfullmäktige i Vanda fram till årsskiftet, då han efterträddes av Tapani Mäkinen. Anmärkningsvärd är Kiljunens kritik av Helsingfors bristande respekt av Vandas självstyre. Anmärkningsvärt är även Nylanders påstående att Helsingfors hade flera ministrars godkännande för annekteringen då stadens ledning kom till Sibbo för att förhandla. Valduellen sänds i sin helhet i Radio Vega Östnyland (91,4 MHz) i morgon tisdag 7:15.

Radio Vega Östnyland berättar liksom Itä-Uudenmaan uutiset att 18 fullmäktigeledamöter i Vanda önskar att delar av så väl Sibbo som Tusby ansluts till Vanda. Man kan bara föreställa sig vilket kaos det skulle bli ifall regeringen godkände en annektering av sydvästra Sibbo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar