Sibbofrågan behandlas av nästa regering. Den 23 februari 2007

Sibbofrågan avgörs först av nästa regering. Statsminister Matti Vanhanen har i Radio Vegas nyhetssändning sagt att beredningen av ärendet tar så lång tid att den sittande regeringen inte hinnner ta itu med frågan. Se artikel på Yle Internet med rubriken "Sibbofrågan behandlas av nästa regering" och FNB:s notis "Sibbobeslut skjuts upp till nästa regering". Lyssna även på ett audioklipp där Christel Liljeström beklagar fördröjningen. Övriga medier har som vanligt varit tröga och klockan 9 ännu inte förmedlat nyheten. Christel Liljeström har även kommenterat nyheten på sin blogg i ett inlägg med rubriken "Ändrade tidtabeller".

I dagens Borgåblad ingår den fjärde artikeln i en serie artiklar inför folkomröstningen i Sibbo på söndag. Artikeln, som har rubriken "Ta inte kyrkan ifrån oss", handlar om Östersundom kapell och den föreslagna gränsjusteringens följder för församlingsmedlemmarna.

10:00
Nu först har Helsingin Sanomat på tidningens webbplats i en kort notis publicerat den senaste nyheten i Sibbofrågan. Rubriken på notisen är "Vanhanen: Sipoo-päätös jää seuraavalle hallitukselle".

12:30
Kimmo Oksanen har i ett blogginlägg med rubriken "Vanhanen ja Korpinen, puhukaa suomea!" kommenterat dagens nyhet. Jag citerar:

Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) asteli kohti virka-autoaan tehden lähtöä Yleisradion Aktuellt-ohjelmaan. Ohi sattui kulkemaan Vanhasen lähiavustaja Timo Laaninen, ja Vanhanen kysäisemään tältä: “Hei Timo, ehitääks me se Sipoo tän hallituksen aikana?” Laaninen: “Ei me ehitä. Valmistelu vie pitkään.” Vanhanen: “Aha. Okei.”
Sitten tieto tuli ulos ruotsinkielisessä Aktuellt-ohjelmassa kuin ohimennen sivulauseessa: päätös Länsi-Sipoon liitoksesta Helsinkiin jää seuraavalle hallitukselle.
Jasso.
Sen kummempaa tiedottamista asiasta ei katsottu tarpeelliseksi.

Fallet Sibbo visar att obligatorsik undervisning i svenska verkligen behövs. Oksanen ("Hai") avslutar sitt blogginlägg med att säga att "Hai uiskentelee suomenkielisessä vesistössä ja tuntee itsensä laiminlyödyksi, jos muut kalat ympärillä keskustelevat tärkeät asiat vain britiksi ja sveduksi." Oksanen avslöjar även att han tror att Aktuellt är ett TV-program. Där ser man hur demokratin blir lidande då journalisterna på den dominerande rikstidningen inte ens har förutsättningar att lyssna till alla representanter för den andra parten. Även jag känner mig försummad. (Se även Språkbarriär. Den 20 augusti 2006.)

Dagens nyhet publicerasdes på Yles finska webbsidor under rubriken "Vanhanen: Sipoo-päätös seuraavalle hallitukselle" först 12:43. På Svenska Yle publicerades motsvarande nyhet 5:18. Lyssna till Aktuelltsändningen 6:00, som kom ut med nyheten i etern.

I en kolumn med rubriken "Pääkaupunkiseudun hallitusohjelma" i dagens Helsingin uutiset föreslår Osmo Soininvaara att en annektering av sydvästra Sibbo ("Sipoon lounaisnurkka")skrivs in i regeringsprogrammet och att man när man en gång kommit igång även bör ansluta ett område i Tusby till antingen Träskända eller Kervo. Speciellt rädslan för att Sibbofrågan skulle bli en regeringsfråga har motiverat Sfp:s åsikt att Sibbobeslutet bör fattas av den nuvarande regeringen. Sibbofrågan kommer dock knappast att skrivas in i något regeringsprogram. Åtminstone har Centerns partisekreterare Jarmo Korhonen i Hbl den 27 januari sagt att frågan om en gränsjustering absolut inte bör skrivas in i något regeringsprogram. Astrid Thors ger på sin blogg i dagens inlägg "Håsapellarna i Sibbofrågan får sig" en motivering till varför Sibbofrågan inte bör tas med i regeringsförhandlingarna:

Det är den nya regeringen som skall avgöra frågan - men om det är en förvaltningsfråga såsom JK Nikula ansett och jävat ministrar som uttalat sig om frågan - ja då tycker jag nog att det är omöjligt att i regeringsprogrammet ha politiska skrivningar om det. Var och en minister skall enligt lag och samvete tolka kommunindelningslagen. Det är alltså lagtolkning och inte politik; skrivningar i regeringsprogrammet är politik.

I en uppdaterad version av artikeln på finska Yle säger även Matti Vanhanen att Sibbofrågan inte kan tas med i regeringsprogrammet av på grund av frågans juridiska natur:

Pääministerin mukaan Sipoo-kysymys on puhtaasti juridinen asia.

- Tämän takia seuraavassa hallitusohjlemassa voidaan vain mainita, että hallituksen pitää tehdä asiasta päätös - ei sen enempää.

Vanhasen mielstä asia on siinä määrin juridinen, että hänen mukaansa yhdenkään ministerin ei tule ottaa siihen kantaa - ei puolesta eikä vastaan.

Citatet ovan torde vara en översättning av Vanhanens uttalande för Aktuellt. Ett audioklipp med uttalandet finns på nätet. En intressant fråga är om alla kandidater som siktar på att bli ministrar i nästa regering borde låta bli att uttala sig i nästa regering.

21:00
Nu när förhandsröstningen är avslutad har även Helsingin Sanomat i en artikel med rubriken "Yli puolet sipoolaisista äänesti ennakkoon" noterat att över hälften av de röstberättigade sibboborna har förhandsröstat i folkomröstningen.

22:00
Enligt en artikel för morgondagens Hufvudstadsblad, som på tidningens webbplats har rubriken "Wallin kräver besked av de andra partierna", säger Sfp:s ordförande Stefan Wallin att partierna bör berätta var de står i Sibbofrågan. Det samma sade Wallin i valutfrågningen i TV 1, där Sibbofrågan gavs stort utrymme. Ett ledarstick i morgondagens Hbl har rubriken "Upp till val, Sibbos folk!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar