Sämre kollektivtrafik. Den 22 oktober 2008


I dagens Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Oro för Sibbo storskog". Rubriken på paradsidan lyder "Jacob Söderman ger inte upp kampen för Sibbo storskog". Enligt artikeln hänvisar Söderman till miljöministern Paula Lehtomäkis uttalande vid Centerns berömda valtillsrällning i Östersundom för snart tre veckor sedan. Borgåbladet noterar även att det endast saknas Centernamn på listan med riksdagsmän som undertecknat det skriftliga spörsmålet om Sibbo storskog.

Helsingin Uutiset har idag publicerat en artikel med rubriken "Lounais-Sipooseen heikompi joukkoliikenne" ("Lounais-Sipoo ei vielä saa loistavia bussiyhteyksiä").

I Yle Vegas aktuelltsändning 9:00 ingick ett inslag om hur annekteringen påverkar kommunalvalet i Sibbo. I inslaget intervjuas Clara Lindqvist, som i valet ställer upp för den nya obundna gruppen Vårt Gemensamma Sibbo - YSI. I inslaget berättas det att Lindqvist ställde upp för Sfp i de förre valet, men att hon blev missnöjd på de etablerade partierna i samband med Helsingfors annektering av sydvästra Sibbo. Lindqvist säger att man inte gett någon bra förklaring till varför Helsingfors behöver det aktuella området och undrar vilka andra beslut de "ledande partierna" gjort på lika svaga grunder. Lindqvist säger vidare att föreningen Vårt Gemensamma Sibbo grundades för att man upplevde att det fanns ett missnöje med partierna även bland väljarna.

Det är uppenbart att många Sibbobor har förlorat sitt förtroende för så väl partier som rättväsendet som en följd av inkorporeringsbeslutet, men varför skulle man ha förlorat fötroendet även för Sfp? De som pekar ut Sfp:s traditionella politik som syndabock är väl främst sådana som inte heller tidigare gillat partiet. Genom sitt avhopp och genom sitt röstande i kommunstyrelsen har Lindqvist indirekt understött den kritik som främst från huvudstaden riktats mot "språkmuren" i öster. När det gäller Vårt Gemensamma Sibbos kandidater Caspar Berntzen, Jukka Jaatinen och Veikko Lindell, så hade deras insatser behövts inom den på riktigt politiskt oberoende föreningen För Sibbo. Var blev det utlovade besväret till de europeiska rättsinstanserna?

En grupp av obundna snarare försämrar Sibbos möjligheter till inflytande, men i sig kan obundna förtroendevalda vara bra för demokratin. Obundna politiker är mera omutbara än andra och deras medverkan kan motverka mygel. Jag skulle gärna se många obundna ledamöter - i Helsingfors stadsfullmäktige.

Christel Liljeström har på förmiddagen kommenterat det ovannämnda nyhetsinslaget i ett blogginlägg med rubriken "YSI ja uskottavuus".Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar