En ny "Sibboutredning"? Den 5 oktober 2008


Helsingfors initiativ till en utredning om en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen har lett till en livlig debatt. Liksom jag noterade i inlägget "'Det bästa är att ta en rättegång'. Den 3 oktober 2008" dras paralleller till Sibboutredningen. I dagens Hbl ingår ett par insändare som berör utredningen om en sammanslagning. Den ena insändaren har rubriken "En hederlig utredning" och publicerades under rubriken "Ett gott förslag" på Lars Stormboms (sfp) blogg redan i fredags. I insändaren skriver Stormbom att han är "rädd för en 'Sibboutredning' - en utredning med förbeställt resultat". Däremot välkomnar Stormbom Esbopolitikernas utspel om en akademisk utredning över metropolområdets strukturer.

Senaste måndag lade Esbos representanter i delegationen för huvudstadsregionen fram ett förslag till en akademisk utredning om hela Helsingforsregionens utveckling. I fredags publicerade Hufvudstadsbladet en insändarartikel med rubriken "Universitetsledd undersökning kräv". Esbopolitikernas initiativ är ett motdrag till Helsingfors initiativ till en ensidig utredning. I insändaratikeln, som undertecknats av ledande Esbopolitiker, noteras även att "Nu hotar Helsingfors planer på att utreda en sammanslagning av kommunerna i huvudstadsregionen att bli en bromsande faktor för samarbetet."

I fredags publicerade Helsingin uutiset/ Vantaan sanomat/ Länsiväylä en artikel med rubriken "Helsingin liitosselvitys vaarantaa yhteistyön". Att en av Helsingfors stad initierad utredning hotar samarbetet mellan städerna i huvudstadsregionen är knappast ett argument som biter på Helsingfors. Tvärtom verkar det som om Helsingfors medvetet saboterar det frivilliga samarbetet för att kunna kräva en sammanslagning. Taktiken torde även fungera på andra håll i landet, där ramlagen tvingar kommuner till samarbete med en stad som egentligen önskar se en sammanslagning. Det kan dock vara svårt för Helsingforspolitikerna att argumenteramot initiativet till universitetsledd utredning. Här kan man kanske dra vissa paralleller till Sibbo kommuns skuggutredning, som publicerades samtidigt med den av Hannes Manninen beställda utredningen över behovet av en ändring i kommunindelningen. Även nu torde tiden för en alternativ utredning vara allt för knapp. Helsingfors vill ha sin utredning klar till nästa vår. Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen avslöjar i den ovannämnda artikeln även utgångspunkterna. Jag citerar:

>>Helsinki aikoo käynnistää selvitystyön metropolialueen ja neljän pääkaupunkiseudun kaupungin erilaisten hallintovaihtoehtojen hyödyistä ja haitoista jo marraskuussa. Selvitystyö lähtee liikkeelle valtuustoponnen ja siitä tehdyn kyselyn pohjalta.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen mukaan tavoitteena on saada selvitystyö valmiiksi ensi kevääksi, koska sen aineiston halutaan olevan käytettävissä, kun eduskunta aloittaa keskustelun kuntien palvelu- ja rakenneuudistuksen, eli Paras-hankkeen jatkotoimista syksyllä.<<

Att Esbo har motsatt sig en utredning om en sammanslagning torde kunna förklaras med att man man fruktar en "Sibboutredning". En utredning om en sammanslagning kunde fungera som en utredning över att de allmänna förutsättningarna föreligger. Enligt rådande kommunindelningslag kan en sammanslagning av kommuner mot kommunfullmäktiges vilja göras, ifall förslaget till sammanslagning vid en kommunal folkomröstning understöds av majoriteten i den kommun som motsätter sig. Det krävs inte speciellt mycket fantasi för att föreställa sig att Helsingfors efter en utförd utredning och därav föranledd konflikt mellan städerna i huvudstadsregionen pressar finansministeriet och kommunministern att tillsätta en kommunindelningsutredare, som gör ett förslag till sammanslagning.

Senaste gång riksdagen diskuterade KSSR (Paras) var våren 2006. Redan då hade vissa Helsingforspolitiker föroppningar om en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen, men det var planeringen i Helsingforsregionen och Sibbofrågan kom att dominera diskussionen, fastän dessa frågor inte hade någonting med tryggandet av den kommunala servicen att skaffa. (Se "Hot. Den 9 oktober 2007".) I samband med förhandlingarna om en ramlag för kommun- och servicestrukturreformen ställde Helsingfors krav på en inkorporering av sydvästra Sibbo. Kommunminister Hannes Manninen lovade dock sköta Sibbofrågan som en separat fråga och lyckades därmed i sista stund rädda reformen. (Se t.ex. "Äras den som äras bör. Den 3 maj 2008".) Få se vilka kopplingar som nästa gång blir aktuella då Helsingfors sätter käppar i hjulen för KSSR. Frågan om en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen har i sig inte mycket med kommun- och servicestrukturreformens officiella mål att skaffa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar