Kiviniemi vill inte ha ett nytt "Sibbofall". Den 8 oktober 2008

Yle har idag publicerat en notis med rubriken "Sibbo vill ännu förhandla med H:fors". Yle har även publicerat ett audiolipp med en intervju med Christel Liljeström.

I dagens Borgåblad ingår en nyhetsartikel med rubriken "Sibbo vill försöka ännu en gång". Liksom jag har noterat i gårdagens inlägg "Snabbspårvägsförbindelse istället för metro? Den 7 oktober 2008" beslöt kommunstyrelsen i Sibbo igår att göra ännu ett försök att få Helsingfors stadsstyrelsemedlemmar att diskutera frågan om ersättning, trots att kommunminister Mari Kiviniemi har rekommenderat att föra ersättningstvisten till förvaltningsdomstolen. Kommunstyrelseordförande Christel Liljeström (sfp) säger att hon försökt få till stånd ett möte med Helsingfors stadsfullnäktigeordförande Rakel Hiltunen (sdp), men att det aldrig passat Hiltunen. Hiltunen är liksom Liljeström medlem i styrelsen för Finlands kommunförbund.

Borgåbladet har idag även publicerat FNB:s notis "Kiviniemi vill utreda kommunfusioner". Jag vet inte om Kiviniemi under Centerns valjippo igår själv använde uttrycket "Sipoo-tapaus" eller alls omnämnde Sibbo, men angående Kiviniemis syn på en utredning som inte har alla berörda kommuners stöd skriver FNB att "en ensidig utredning upplevs som ett nytt Sibbofall".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar