"Det bästa är att ta en rättegång". Den 3 oktober 2008


Borgåbladet har på eftermiddagen publicerat en nyhet med rubriken "Ta en rättegång säger kommunministern". Kommunminister Mari Kiviniemi (c) har varit på valmöte i sydvästra Sibbo och Borgåbladet har varit på plats då inte helt överaskande kommunministern frågats om hennes syn på ersättningstvisten mellan Sibbo och Helsingfors. Jag citerar ur nyhetstexten:

>>– Det bästa är att ta en rättegång och få ett prejudikat. Den gamla kommunallagen räcker inte i sig till för att lösa frågan, säger Kiviniemi.<<

Kiviniemi torde ha syftat på den nuvarande kommunindelningslagen. En revidering av denna lag är under beredning. Kiviniemi medger tydligen att den rådande kommunindelningslagen inte räcker till för att lösa frågan om ersättning till Sibbo. Man kan fråga sig varför statsrådet tog ett beslut, som man visste att skulle leda till en olöslig konflikt. Samtidigt medger Kiviniemi att statsrådet inte kunde veta de ekonomiska följderna för ändringen i kommunindelningen. Hur kunde man då veta att inkorporeringen inte tillfogar Sibbo oskälig skada? Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi nöjde sig i sin "utredning" med att konstatera att Helsingfors har råd att ersätta Sibbo så att "uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett rättvist sät".

Orförande för arbetsgruppen som bereder revideringen av kommunindelningslagen är regeringsråd Arto Sulonen, som även svarade för beredningen av statrådets Sibbobeslut. (Se "Ordförande för arbetsgrupp. Den 26 juli 2008" och "Skelett i garderoben. Den 31 juli 2008".) Medlem i arbetsgruppen är även en chefen för juridiska enheten vid Kommunförbundet, Kari Prättälä, som ansvarade för juridiken i Pekka Myllyniemis Sibboutredning. (Se "Kommunförbundets jurister. Den 4 februari 2008" och "Text av en toppjurist. Den 24 februari 2008".) Så väl Sulonen som Prättälä bör ha känt till att kommunindelningslagen inte ger tillräckliga direktiv för en ekonomisk uppgörelse i det aktuella fallet. I artikeln "Pajunen: Sipoo vaatii rajansiirrosta lähes 200 miljoonaa euroa" skrev Helsingin sanomat den 23 september att "Sulosen mukaan laki jättää kuitenkin avoimeksi mahdolliset korvaukset." (Se "Sulonen huvudskyldig. Den 23 september 2008".) Tidningen skrev vidare följande:

>>Kuntajakolain uudistusta selvittää paraikaa Sulosen johtama työryhmä, jonka työn pitäisi valmistua tammikuun loppuun mennessä. Työryhmän tarkoituksena on esittää oma näkemyksensä rajansiirtoihin liittyvistä korvauksista.<<

Den "gamla" kommunindelningslagen är på flera punkter otydlig, men den aktuella konflikten om ersättning är inte nödvändigtvis en följd av att lagen är oklar. Rådande kommunindelningslag var aldrig ämnad att kunna tillämpas på annekteringar av det nu aktuella slaget.

Christel Liljeström har i Frankrike drygt en halv timme efter att Borgåbladets nyhet publicerades skrivit ett blogginlägg med rubriken "Kommunminister undflyr ansvar". Liljeströms slutsatser liknar mycket mina egna.

I gårdagens Borgåblad ingick en text med rubriken "'Staten kan inte ersätta Sibbo'". Det är bostadsminister Jan Vapaavuori som står för påståendet. Vapaavuori säger att han inte har att göra med ersättningsfrågan, men tillägger att staten enligt lagen inte kan ersätta Sibbo. Här kunde man tillägga att staten via Ringbanan visst ersatt Vanda för ett område som visserligen har ett stort symboliskt och känslomässigt värde, men som inte åtminstone direkt har någon större ekonomisk betydelse för Vanda. (Se "Manuskript. Den 26 september 2008".) Jag vill även påminna om att Matti Vanhanen, visserligen halft på skämt, vid en presskonferens efter att regeringsbildningen var klar sade att Sibbofrågan är hela regeringens sak. Sibbofrågan inklusive frågan om ersättning är visst hela regeringens sak, även om det är svårt att hitta en ansvarig minister.

Yle Nyheter/ Östnyland har publicerat en notis med rubriken "Dagvårdstrubbel i sydvästra Sibbo". Yle Uudenmaan uutiset har publicerat en notis med rubriken "Espookin haluaa selvittää pk-seudun yhdistymistä". I stället för ett politiskt beställningsarbete vill Esbo emellertid att det görs en vetenskapligt objektiv utredning, vilket man knappast är intresserad av i Helsingfors. Jag torde återkomma till frågan om en objektiv utredning kontra en Sibboutredning. Nu vill jag bara tipsa om att Vandapolitikern Lars Stormbom (sfp) på Kauppalehtis bloggplats numera har en skild finskspråkig blogg med titeln "Metroskeptikko". I sitt senaste inlägg "Selvitetään, ei selvitetä, selvitetään ..." från i onsdags skriver Stormbom angående förslagen till en utredning om en sammanslagning av städerna i huvudstadsregionen "Tuoreessa muistissa on Stadin tilaama "selvitys" Sipoon valtauksesta. Ensin päätetään mikä lopputulos selvityksestä saadaan, jonka jälkeen tehtävä annetaan uskottulle miehelle." Sibboutredningen kommer inte att glömmas då man nu debatterar om förslagen till utredningar.

Helsingin Sanomat har på kvällen publicerat en artikel med rubriken "11 kadulle uusi nimi Helsingin ja Sipoon liitoksessa". Dessutom har tidningen publicerat en lista med rubriken "Näin nimet muuttuvat". Helsingfors stad publicerade igår på de fisnspråkiga specialsidorna om inkorporeringen en nyhet med rubriken "Kadunnimiin on tulossa muutoksia Helsingissä ja Sipoosta Helsinkiin liitettävillä alueilla". Idag publicerade staden nyheten även på den allmänna nyhetssidan, men nyheten finns inte översatt til svenska.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar