Miljöministeriet vill inte ha ny nationalpark. Den 5 maj 2009


"Storskogen ratas som ny nationalpark" är rubriken på huvudnyheten på första sidan i dagens nummer av Hufvudstadsbladet.

Artikeln inne i tidningen och på Hbl:s webbplats har rubriken "Helsingfors och Sibbo avgör Storskogens framtid". Jag citerar ur artikeln:


Vid Miljöministeriet säger överinspektör Jukka-Pekka Flander att det i praktiken är så att Helsingfors och Sibbo med helt egna kommunala beslut kan fatta beslut om Storskogens framtid.
– Kommunernas egna markplaner avgör. Det må sedan vara generalplaner eller detaljplaner. På ministeriet har vi i utlåtanden sagt att Storskogen är ett värdefullt område som borde bevaras. Ministeriet anser också att det bör finnas tillräckligt breda korridorer mellan Storskogen och de Natura-skyddade områdena vid kusten, säger Flander. ...
Han bekräftar också att ministeriet inte förhandlar om ytterligare markbyten med Helsingfors stad. Helsingfors äger stora områden i Storskogen.


I artikeln citeras Helsingfors stadsfullmäktigeordförande Otto Lehtipuu, som sommaren 2006 ville annektera sydvästra Sibbo med motiveringen att det skulle möjliggöra en nationalpark i Sibbo storskog:


– I Helsingfors strategiprogram sägs att staden ska definiera gränserna för Storskogen under den pågående fullmäktigeperioden. Vi måste också slå fast planeringsmålen för de områden som överfördes från Sibbo, säger stadsfullmäktiges ordförande Otto Lehtipuu (Grön) i Helsingfors.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar