Hemliga tillägg. Den 19 maj 2009

Helsingfors stad publicerade igår på stadens webbplats lite försenat en nyhet med rubriken "Penttilä Euroopan metropolien verkoston johtoon". Idag har staden publicerat samma nyhet under r´rubriken "Penttilä valittu Euroopan metropolien verkoston johtoon". Det komiska är att man talar om "metopolien verkosto", nätverk av metropoler. Organisationen som Helsingfors biträdande stadsdirektör valts till ordförande för heter Metrex, the Network of European Metropolitan Regions and Areas. Organisationen är med andra ord en organisation för stadsregioner, metropolitan regions and areas, inte bara metropoler. Metrex räknar med 120 dylika regioner i Europa, fast så många medlemmar har Metrex inte. Man kan fråga sig vad syftet är med att förväxla begreppen metropol och metropolitan area. (Se "Ideologiska vanföreställningar. Den 20 januari 2007".)

Yle publicerade igår en notis med rubriken "Helsingfors fortsätter köpa mark". I notisen berättades det att Helsingfors stad behöver ett tilläggsanslag på 12 miljoner euro för att köpa mark bl.a. i det "annekterade området i Sibbo". Yle berättade vidare att stadsstyrelsen på sitt möte igår skulle besluta om man beviljar tilläggsanslag. Yle har inte fått informationen via stadens webbplats, för något dylikt ärende fanns inte med på den föredragningslista som publicerats på nätet. Jag drog slutsatsen att ärendet fanns med i tilläggslista 1 med stadsdirektörens ärenden 4 och 5, som av någon anledning inte publicerats på Internet. (Tilläggslista 2 med stadsdirektörens ärende nummer 6 fanns däremot publiserat på nätet.) Det visade sig att tilläggslista 1 inte lämnats bort i misstag. I beslutsmeddelandet Päätöstiedote nro 20 noteras det angående ärendena 4 och 5 bara "Salassa pidettävä asia".

Yle (inrikes) har idag publicerat en artikel med rubriken "Kommunfusion tryggar svensk service?"

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar