Förslag till ändring i beskattningsförfarandet. Den 22 maj 2009


Kommunindelningsarbetsgruppen har i sin promemoria "Ehdotus uudeksi kuntajakolaiksi" inte nöjt sig med att ge ett förslag till ny kommunidelningslag. Från Helsingfors håll har det hörts kritik mot att invånarna i stordistriket Östersundom ännu detta år betalar kommunalskatt till Sibbo, fastän de betalar fastighetsskatt till sin nya hemkommun. Dess värre definieras beskattningskommunen inte av kommunindelningslagen, utan av lagen om beskattningsförfarande. Således kommer lagarbetsgruppen även med ett förslag till ändring av 5 § i lagen om beskattningsförfarade. Förslaget lyder enligt följande:


Jos luonnollisen henkilön kotikunta muuttuu kuntajakolaissa ( / ) tarkoitetun kuntajaonmuutoksen vuoksi, vuodenvaihteen kotikuntanapidetään sitä kuntaa, jossa hänellä on verovuoden alkaessa katsottava olleen kotikuntalaissatarkoitettu asuinpaikka.


Inkorporeringen av sydvästra Sibbo är den första ändringen av kommunindelningen under rådande lagar där enskilda kommunivånares beskattningskommun har betydelse för berörda kommuner. Man kan bara fråga sig om inte lärdomen av fallet Sibbo är att det nuvarande beskattningsförfarandet bör bevaras. Lagarbetsgruppen kommenterar i promemorian det ovan citerade förslaget på följande sätt:


Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös verotusmenettelystä annettua lakia siten, että luonnollisen henkilön kunnallisverot maksettaisiin jo kuntajaon muutoksen voimaantulovuotena alueen vastaanottavalle kunnalle.
Nykyisin verot maksetaan vielä voimaantulovuotena alueen luovuttavalle kunnalle. Tällöin kunnilla ei olisi enää tarvetta korjata taloudellisessa selvityksessä kunnallisverotulojen kohdentumista.


Förstår jag saken rätt, så antyder man att den kommunalskatt som Östersundomborna i år betalar till Sibbo skulle kunna tolkas som en del av den ersättning som Helsingfors skall betala Sibbo.


Helsingin sanomat har idag publicerat en notis med rubriken "Sipoo haluaa vaihtaa maakuntaa".


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar