Torsdag. Den 14 maj

Idag är det torsdag. Dagens nummer av HBL är en katastrof. Förnyelsen av Hufvudstadsbladets webbsidor har lyckats bättre. Bland annat har bloggen Parkvakten, som jag skrev om i gårdagens inlägg, förnyats och blivit en integrerad del av tidningens webbplats. Nytt är även en balk med lokala nyheter från "Helsingfors" eller "Huvudstadsregionen", dit Hbl även räknar Sibbo. Just nu har den lokala nyheten från Sibbo rubriken "Park enda sättet skydda Storskogen". Notisen publicerades redan i tisdags, men den förtjänar att stå kvar ett tag. En längre version av texten finns under rubriken "Jacob Söderman om nationalparksinitiativet i Sibbo storskog" på Jacob Södermans webbplats. Jag återgerger den längre versionen här i sin helhet:


Dickursby arbetarförenings möte den 12 maj 2009, Tiksokellari
Referat av riksdagsledamot Jacob Södermans tal

Det är viktigt att fastställa gränserna för nationalparken i Sibbo storskog då Helsingfors, Sibbo och Vanda tillsammans gör upp delgeneralplanen för de områden som Helsingfors annekterat av Sibbo, sade riksdagsledamot Jacob Söderman på Dickursby arbetarförenings möte på tisdagen.

En ny nationalpark skulle ge invånarna i Vanda och östra Helsingfors en fin friluftsmöjlighet i framtiden. Inrättandet av en nationalpark är det enda sättet att skydda känsliga områden och trygga planeringen av rekreationsrutter i området då det tunga byggandet i Östersundom inleds, sade Söderman.

Miljöministeriet motsätter sig inrättandet av en nationalpark i Sibbo storskog, precis som tjänstemännen på ministeriet en gång i tiden motsatte sig grundandet av Noux nationalpark. Ministeriets politiska ledning koncentrerar sig på att bereda en lag som skulle möjliggöra byggandet av ett lyxhotell på nationalparksområdet i Pallastunturi, bedömer Söderman.

Inrättandet av en nationalpark i Sibbo storskog verkar alltså bli ett beslut för följande regering. Ifall städerna i området målmedvetet för saken framåt är två års väntan inte en lång tid. Om städerna däremot inte för frågan vidare, och den unikt vackra och mångsidiga naturen i Sibbo storskog förstörs, kommer de att fördömas av kommande generationer, sade Söderman.


Helsingfors stads "Strategiprogram för åren 2009-2012" finns nu översatt till svenska. jag återger här en detalj ur programmet:


– Det forna Sibboområdet planeras få spårtrafikförbindelse.
...

– Staden utarbetar tillsammans med Vanda stad och Sibbo kommun en gemensam generalplan för de områden i Helsingfors som tidigare hörde till Sibbo. Generalplanen är avsedd som underlag för planeringen av markanvändningen i de nya stadsdelarna.
...

– Staden har som mål att en nationalpark ska bildas i Sibbo storskog. I samband med att det inkorporerade området planeras görs det en utredning om hur de värdefulla områdena i Sibbo storskog ska skyddas, fastlandsskogen i Sibbo storskog bevaras sammanhängande och tillräckliga ekologiska leder mellan fastlandsskogen och havsstranden säkras. Gränserna för nationalparken i Sibbo storskog dras under helhetsplaneringen.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar