Homopartiet. Den 18 maj 2009


Artikeln på bilden ovan är inte ny, utan publicerades i december 2006. (Se "Domstolsbehandlingen får vänta. Den 13 december 2006".)

Rubrikerna från Svenska folkpartiets partikongress handlar denna gång om ett ställningstagande som i högsta grad splittrar partiet. Knappast kan Sfp gå in för en enhetlig linje då det gäller "barns rätt att få homosexuella föräldrar", eftersom frågan är en så kallad samvetsfråga. Enligt vad medierna skriver gavs det på partidagen både goda och mindre bra argument mot förslaget att stöda extern adoptionsrätt för homosexuella par. Delegaterna hade haft all orsak att lyssna till sakkunnige Mikael Luthers invändningar mot förslaget i motion nummer 69. Däremot ger jag inget större värde åt Carl-Gustaf Aminoffs varning för att man på på finskt håll kan börja kalla Sfp för homopartiet. Mig skulle man gärna få kalla homo, ifall benämningen uppfattades som synonym till hurri.

För två år sedan undvek Sfp:s partidag att ta ställning i den så kallade Sibbofrågan, för att förhindra att partiets ministrar skulle uppfattas som jäviga i frågan. I efterskott verkar detta ha varit en onödig försiktighet. Sibbofrågan var en fråga som i högsta grad föranade partiet, ungefär som Karlebyfrågann idag. Ännu under veckoslutets partidag passade partiordförande Stefan Wallin på att lyfta fram Sibbofrågan i en hälsning till De gröna. I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingick en artikel med rubriken "Vihreiden, Rkp:n ja perussuomalaisten johtajat neuvovat toisiaan", där Wallins hälsning återges på finska:

"On tärkeää, että kaikki mielipiteet pääsevät esiin. Vihreiden pitäisi mennä juurilleen, ottaa huomioon myös pienet - pienet kunnatkin, Sipoon asia on tuoreessa muistissa."

Det är egentligen intressant att Sibbofrågan blev en fråga som förenade Sfp och svenskapråkiga politiker över partigränserna, trots att Sfp upprepade gånger framhöll att det inte handlade om en språkfråga. Sfp, som enligt Matti Vanhanens utsaga från juni 2006 förhållit sig mycket konstruktivt till frågan, är kanske inte helt oskyldig till det stora myglet.

Den 13 december 2006 publicerade Hufvudstadsbladet en artikel med rubriken "Ministrar stod bakom Helsingfors östexpansion". I artikeln säger Vanda stadsstyrelseordförande Tapani Mäkinen (saml.) att de ledande ministrarna med statsministern och finansministern i spetsen uppmanade politikerna i Helsingfors att göra en framställning till ändring i kommunindelningen. Enligt artikeln informerades Vanda stadsstyrelsemedlemmar på resa i Köpenhamn av styrelseordförande Mäkinen om att även Sfp-ministern Jan-Erik Enestam stod bakom en annektering, men Enestam dementerar i artikeln påståendena om att han skulle ha uppmanat Helsingfors att ansöka om någonting. I protokollet från stadssyrelsemötet i Köpenhamn den 20 juni 2006 heter det även att ledningen i Vanda diskuterat en framställning till ändring i kommunindelningen med statsministern, finansminister och kommuniministern, medan dåvarande miljöminister Enestam inte omnämns.

I sak har Enestam säkert rätt, men Mäkinen hade inte heller nödvändigtvis helt fel då han hävdade att Enestam stödde en inkorporering. En möjlighet är att Mäkinen eller hans källor syftat på inkorporeringen av ett mindre område på ca 3 000 ha. (Se "Konspiration. Den 28 april 2007".) Trots att Sfp entydigt tog avstånd från utredningsman Pekka Myllyniemis fösrlag till ändring i kommunindelningen, torde Enestam och Sfp ännu den 20 juni 2006 ha försökt främja en kompromiss på ett 3 000 ha stort område, för att förhindra att Helsingfors med regeringens stöd skulle annektera ett område på hela 5 000 ha. Enligt obekräftade uppgifter skulle de nuvarande Sfp-ministrarna ha försökt hjälpa beslutsfattarna i Sibbo att själva komma med ett kompromissförslag. Frågan är om Matti Vanhanen och Eero Heinäluoma skulle ha ställt sig bakom Hannes Manninens planer, ifall Enestam inte hade förhållit sig så "konstruktivt" till en lösning på frågan.

Jag anklagar inte Sfp för inkorporeringen. Att myglet i fallet Sibbo varit möjligt och att fallet inte har rätts upp torde ändå delvis kunna förklaras av att även Sfp var involverat på ett sätt som efteråt upplevs som pinsamt. Kanske är det dags för partiet att komma ut ur skåpet.

Yle har idag på morgonen publicerat en notis med rubriken "Fusion kan innebära sämre svenska" och senare på förmiddagen en notis med rubriken "Helsingfors fortsätter köpa mark". Den senare nyheten har även publicerats under rubriken "Taantuma ei häiritse Helsingin tonttikauppoja".

Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar