Rättskänsla och lagtolkning. Den 4 mars 2010

I dagens nummer av Borgåbladet ingår en insändarartikel av Christel Liljeström, som är fullmäktigeordförande i Sibbo. I artikeln noterar Liljeström bl.a. att Helsingfors stad de facto godkänt att de aktuella fastigheternas värde uppgår till 25,5 miljoner euro.I dagens nummer av Borgåbladet ingår även en artikel med rubriken "Enig kommunstyrelse bakom överklagande". I artikeln berättas det att kommunstyrelsen i Sibbo på sitt möte på tisdagen officiell beslöt att överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i ersättningsgrågan. Ur artikeln framgår även att kommunstyrelsen diskuterade möjligheten att föra frågan till regeringen, som i sitt beslut utgick i från att ändringen i kommunindelningen inte skulle tillfoga Sibbo kommun oskälig skada.
I gårdagens nummer av Helsingin uutiset ingår en notis med rubriken "Sipoo valittaa korvauksista". Det är oklart om nyheten baserar sig på kommunstyrelsens beslut.


I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en insändare med rubriken "Halvalla lähti kultapala Sipoosta".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar