Rakennuskelpoisuus. Den 19 mars 2010
I föredragningslistan för Helsingfors stadsstyrelses möte i måndag ingår ett ärende med rubriken "Kiinteistön ostaminen östersundomissa". Fastighetsaffären gäller den 7,2 hektar stora fastigheten Silasskog, som fastighetsnämnden beslöt att förorda att staden köper på sitt möte den 21 februari. Fastighetsnämnden motiverar köpet till det höga priset 1,63 miljoner euro med att påstå att "Östersundomin kaavoituksen helpottamiseksi ja alueen toteutuksen varmistamiseksi kaupungin maaomaisuuden lisääminen keskeisillä kehittämisalueilla on perusteltua ja kaupungin harjoittaman maapolitiikan mukaista." Motiveringen finns även med i stadsstyrelsens föredragningslista, men föredragande går i stadsstyrelsens föredragningslista längre än så och ger följande motivering till att priset är skäligt:


Kauppahinta vastaa yksikköhintaa 22,6 euroa/m2. Se noudattaa kaupungin alueella soveltamaa hintatasoa, joten sitä voidaan kiinteistön hyvä sijainti ja rakennuskelpoisuus huomioon ottaen pitää kaupungin kannalta hyväksyttävänä.Priset är alltså acceptabelt med tanke på fastighetens läge och lämplighet för bebyggelse. Påståendet är anmärkningsvärt med tanke på att Forststyrelsen i samtliga fyra alternativ för ett skyddande av Sibbo storskog markerat det aktuella området som en ekologisk korridor som bör förbli obebyggd. På kartan nedan, som baserar sig på Forststyrelsens utredning, har området där den aktuella fastigheten ligger markerat som "ekologiskt område".
Efter att ingående ha studerat HFD:s avgörande i fallet Sibbo och hur beslutet kom till har jag inget förtroende för högsta förvaltningsdomstolen. Min bild av HFD är att dess förvaltningsråd och speciellt tillfälliga förvaltningsråd i avgöranden försöker vara den politiska makteliten till lags, kanske för att främja sina egna karriärmöjligheter inom statlig förvaltning. Åtminstone tycks gynnandet av smidigt beslutsfattande och smidig förvaltning ha hög prioritet. Med tanke på orimligheten i det aktuella beslutet att utvisa Eveline Fadayel och Irina Antonova verkar det som om majoriteten av förvaltningsråden här försökt ge ledande politiker stöd i uppfattningen att Finland inte har råd med att ge föräldrar till invandrare uppehållstillstånd. Det är lätt för beslutsfattarna att gömma sig bakom HFD:s avgörande. Eller för att återge ett uttalande av Matti Vanhanen idag: "Poliitikot eivät voi lausua mitään mielipidettä oikeuslaitoksen päätöksestä." (MTV3) I princip håller jag med Vanhanen. Med tanke på maktfördelningen är det viktigt att politiker inte försöker påverka domslut. Högsta förvaltningsdomstolen är dock inte den politiskt oberoende domstol som den ger sken av att vara. Kanske borde lagen skrivas om, men egentligen är det HFD som borde avskaffas och ersättas av en riktig domstol med riktiga domare. De facto har HFD:s avgörande idag fått direkt eller indirekt kritik från mycket högt politiskt håll: migrationsminister Astrid Thors, justitieminister Tuija Brax, republikens president Tarja Halonen. Även mannen på gatan har sagt sitt.1 kommentar:

  1. Konstigt att föredragaren struntar blankt i aktuell planering för området. Miljöcentralen torde i alla fall följa med planerna för Storskogen. Men Visanti hävdade ännu i TV-nytt envist att H:fors bygger där de vill."Vi planerar för människor inte för fåglar" Ska bli intressant att följa med mötet

    SvaraRadera