Saklig och trovärdig utredning. Den 3 mars 2010

I en insändare i gårdagens nummer av Helsingin Sanomat påtalar en läsare att mark inte bytte ägare i samband med inkorporeringen, så som Helsingin Sanomat antydde i den korta texten "Halvalla lähti" i söndagens tidning. I det stora hela har insändarskribenten rätt. Eftersom kommunindelningslagen säger att fastigheter som betjänar invånarna i det inkorporerade området skall tillfalla den nya kommunen överförs trots allt mark från en kommun till en annan. Ersättningen för dylika fastigheter är vad den aktuella ersättningstvisten i första hand gäller.


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en insändare med rubriken "Finland är inte ett rättssamhälle". Efters fallet Sibbo är det många som torde hålla med insändarskribenten.I gårdagens nummer av Hufvudstadsbladet igår en kort notis med rubriken "Nytt naturområde i Östersundom". Hbl säger att staden gör förbehåll. I själva verket gav stadsstyrelsen på sitt möte i måndags ett utlåtande enligt vilket man nog i princip är för grundandet av naturskyddsområden, men man vill att stadsplaneringen skall föregå fredandet. Där naturskyddet normalt lägger villkor för planeringen, vill Helsingfors stad att stadsplaneringen lägger villkor för naturskyddet.Helsingfors stadsplaneringsnämnd skall igen på sitt möte i torsdag ta ställning till ett initiativ till grundande av ett naturskyddsområde. Denna gång gäller det ett område som ligger vid Bäckängen. Kartan ovan ingår som bilaga till föredragningslistan.
Helsingfors förvaltningsdomstols beslut finns nu i sin helhet även på Mirules webbplats. Jag hade inte förväntat mig några speciellt intressanta detaljer i helsingfors förvaltningsdomstols beslut jämförbara med de plagierade avsnitt och logiska kullerbyttor som högsta förvaltningsdomstolen bjöd på i sitt beslut från januari 2010. Helsingfors förvaltningsdomstols beslut visar sig dock ha ett visst underhållande värde för den som har sinne för satir och svart humor. Låt vara att de komiska kvaliteterna är oavsiktliga och sitter i betraktarens öga. Speciellt iögonfallande är det att notera att förvaltningsdomstolen inte bara finner fastigheten med ungdomsgården Östis som en fastighet som huvudsakligen betjänar befolkningen i det inkorporerade området och därför bör tillfalla Helsingfors, utan gör samma bedömning angående fastigheten med radhuset med de gamla lärarbostäderna. Denna bedömningen är dessutom "obestridlig". I andra sammanhang tar förvaltningsdomstolen till den raka motsatta argumentationen och hävdar att Sibbo inte behöver ersättas för att vissa fastigheter eftersom de fortfarande betjänar invånarna även i (det nuvarande) Sibbo. Intressant är även motiveringen till varför förvaltningsdomstolen ställer sig bakom Helsingfors stads synpunkter:


Helsinki on esittänyt asianmukaisen ja luotettavana pidettävän selvityksen. Koska Sipoon esittämää käypää hintaa ei voida ottaa kiinteistöjen arvioinnissa lähtökohdaksi ja koska Sipoo ei ole esittänyt muita kriteereitä, hallinto-oikeus arvioi korvattavat määrät Helsingin esittämän arvion mukaisesti.


Mirule har igår även publicerat ett nyhetsbrev, där första ärendet är förvaltningsdomstolens avgörande i ersättningsfrågan.

Yle har på eftermiddagen publicerat en notis med rubriken "Sibbo överklagar till HFD".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar