Kommunutspel. Den 9 mars 2010


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Frustation kan ligga bakom Pajunens kommunutspel". I artikeln drar Mikaela Nylander liknande slutsatser som jag gjorde i mitt inlägg "Strider mot rättskänslan. Den 7 mars 2010": Jussi Pajunens förslag om att slå ihop de nyländska kommunerna till fem stora kommuner handlar om att han specifikt vill inkorporera Esbo med Helsingfors. Även Christel Liljeström uttalar sig i artikeln. Liljeström har idag även skrivit ett blogginlägg under rubriken "Pajunen ja kuntakenttä".


Man kan fråga sig i vilken mån socialdemolkraternas och samlingspartiets krav på kommunsammanslagningar i samband med KSSR egentligen handlade om att man ville ha sammanslagningar i huvudstadsregionen. Vad man åstadkom den gången var vissa eftergifter från Esbos sida och inkorporeringen av sydvästra Sibbo, som formelt inte hörde till KSSR.Fastighetsnämnden i Helsingfors skall för sin del idag ge ett utlåtande om förslaget att grunda ett naturskyddsområde vid Bäckängsvägen. Enligt förslaget till utlåtandebör möjligheterna att grunda ett naturskyddsområde utredas i samband med planeriongen av Östersundom. Initiativet till naturskyddsområdet torde dock just handla om att skydda området innan planeringen kommit igång. Det är ju själva stadsplaneringen som är hotet mot naturen. Även miljönämnden behandlar ärendet på sitt möte idag. Enligt föredragningslistan förespråkar miljönämnden en fridlysning av det aktuella området.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar