Funktionellt mångsidig nationalpark. Den 10 mars 2010


I dagens nummer av Hufvudstadsbladet ingår en kort notis med rubriken "Nej till naturskydd i Östersundom". Det är fastighetsnämnden i Helsingfors som på sitt möte igår antog ett utlåtande mot grundandet av ett priviat naturskyddsområde vid Bäckängsvägen i den nordöstra ändan av inkorporeringsområdet. Vad Hbl inte noterar att miljönämnden i Helsingfors samma dag på sitt möte antog ett utlåtande som förespråkar grundandet av det aktuella naturskyddsområdet. Man kan fråga sig om ärendet överhuvudtaget angår fastighetsnämnden. Hade bara miljö- och stadsplaneringsnämnden gett utlåtanden, hade stadsstyrelsens föredaragare haft ett utlåtande för och ett utlåtande mot att utgåpå ifrån då förslaget till stadssytyrelsens utlåtande i ärendet sätts ihop. Det behövdes alltså en nämnd till med hökar för att ge övervikt för motståndet till naturskydd.I mitt inlägg "Tarkoituksena on. Den 16 februari 2010" noterade jag att det på Helsingfors stadplaneringskontors webbplats för Östersundomprojketet inte längre heter att "Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä Sipoon kunta laativat yhteistyössä kuntien yhteisen osayleiskaavan", utan endast att "tarkoituksena on laatia kuntien yhteinen osayleiskaava yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kunnan kanssa". På de motsvarande svenskspråkiga sidorna heter det dock fortfarande att "Områdets delgeneralplan kommer att göras upp gemensamt av Helsingfors, Vanda och Sibbo kommun." I mitt inlägg "Veneilyn tarpeita. Den 6 mars 2010" noterade jag att det på den aktuella webbplatsen inte längre hette att "Tavoitteena on suunnitella Granö toiminnallisesti monipuoliseksi kansanpuistoksi." Istället hade satasen bytts ut mot satsen "Esimerkiksi veneilyn tarpeita ajatellen Granöllä voi olla suuri merkitys." Motsvarande ändring har inte gjorts på den svenska webbplatsen. Här har man även gjort ett lustigt fel och översatt kansanpuisto (folkpark) till nationalpark, som på finska heter kansallispuisto. Under rubriken "Planeringsprinciperna för naturområdena" heter det således att "Granö planeras som en modern, funktionellt mångsidig nationalpark." Det stämmer kanske lite dåligt överens med planerna på broförbindelse och flera snabbspårvägsstationer eller med kravet på att Sibbo kommun markerar området som "område med tätortsfunktion".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar