Separator. Den 18 mars 2010


Kranskommuner beskylls ofta för att skumma av mjölken: Man planerar villaområden som lockar till sig goda skattebetalare, men tar inte ansvar för socialt boende. I Helsingfors såg man inte med blida ögon på villaområdena Björnsö och Landbo, så länge de hörde till Sibbo. I de officiella motiveringarna till inkorporeringen lät man däremot förstå att Sibbo planerat för lite villaområden i Östersundom. Den aktuella inkorporeringen kan ses som en omvänd avskumning, där Helsingfors tilldelades grädden, den värdefullaste delen av Sibbo.


I gårdagens nummer av Helsingin Sanomat ingår ett kåseri med rubriken "Isänmaan separaattori". Här antyds att Matti Vanhanen är fosterlandets separator och ett visst samband mellan inkorporeringen och Mattis utspel i mjölkfrågan antyds. Vanhanens avoga inställning till Sibbo får även sin förklaring: "Sipoo ei ole mikään Valiokunta."Vad som inte nämns i kåseriet är att Vanhanen i juni 2006 uttalade sitt stöd för Helsingfors initiativ till ändring i kommunindelningen enligt vilken även området där Ingmans (numera Ingmans och Arla Ingmans) mejeri ligger skulle ha tillfallit Helsingfors.I gårdagens nummer av Vartti (Itä-Helsinki) ingår en artikel med rubriken "Helsinki ostaa Östersundom". Artikeln ger felaktigt bilden av att Helsingfors efter inkorporeringen gjort märkbara markaffärer i Östersundom. I verkligheten har Helsingfors markegendom inte väsentligt ökat. Med den tillämpade prispolitiken räcker pengarna inte heller till.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar