2 384 €. Den 5 mars 2010


Sipoon sanomat publicerade på tidningens webbplats igår en artikel med rubriken "Sipoolaiset maksavat Östersundomia kauan". I artikeln noteras det att Sibbo kommun har investerat med lånade medel i Östersundom till belopp som inte alls motsvaras av den ersättning som Helsingfors förvaltningsdomstol dömde Helsingfors att betala. Tidningen har räknat ut att de förlorade investeringarna kostar varje Sibbobo 2 384 €.
På webbplatsen för Sipoon Sanomat kan man för tillfället "rösta" om det aktuella ersättningsbeloppet var av rätt storhet. Igår publicerade Sipoon Sanomat på webben även texten "Helsinki maksaa Östersundomissa raakamaasta kymmenkertaisia hintoja". Texten ingick redan i föregående nummer av tidningen.


I dagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Aho leder Sibbo i Luomas frånvaro". I artikeln antas det att kommundirektör Markku Luoma sjukskrivit sig som en följd av förvaltningsdomstolens beslut i ersättningsfrågan.I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en notis med rubriken "Arboretum suojeluun Östersundomissa". Här gäller det initiativet till ett naturskyddsområde vid Bäckängsvägen, som jag noterade i inlägget "Saklig och trovärdig utredning. Den 3 mars 2010" och som ingick i föredragningslistan för stadplaneringsnämndens möte igår. Den 9 mars är det miljönämndens tur att behandla ärendet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar