Kompletterande utlåtande av Toivo Pihlajaniemi. Den 5 juli 2007

Docenten i kommunalrätt Toivo Pihlajaniemi, som utredningsman Pekka Myllyniemi refererar till i sin rapport, har igår den 4 juli gett ett kompletterande utlåtande (pdf). Jag citerar ur utlåtandet:

Esityksen ei voi - arveluttaviin tulkintoihin menemättä - katsoa täyttävän 3 §:ssä säädettyjä yleisiä edellytyksiä.
Ehdottomampaa on, että esitys ei täytä 5 §:ssä säädettyjä erityisiä edellytyksiä. Yksi asianomaisista kunnista, Sipoo, vastustaa esitettyä muutosta, ja muutoksen pinta-ala- ja väestövaikutukset ylittäisivät pykälässä säädetyt nimmäismäärät. Näistä syistä esityksen pitäisi täyttää pykälän 2 momenttiin sisältyvä poikkeussääntö. Sen nojalla esitys voitaisiin toteuttaa, jos se täyttäisi 3 §:n mukaiset yleiset edellytykset erityisen painavina. Kun esitys ei täytä niitä lainkaan tai tekee sen enintään epävarmasti, se ei voi täyttää ko. poikkeussääntöä. Edellä sanotusta johtuu, että esityksen hyväksyminen ei kuulunut valtioneuvoston vapaan harkinnan piiriin. Se olisi pitänyt lainvastaisena hylätä.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar