Fel karta. Den 27 juli 2007

I blogginlägget "Var skall gränsen gå? Den 3 juli 2007" noterade jag att statsrådets gränsbeslut inte är entydigt. Borgåbladet uppmärksammade oklarheterna kring gränsdragningen i en artikel den 5 juli. (Se Inrikesministeriet har klåpat igen. Den 6 juli 2007.) I en artikel med rubriken "Hallituksen Sipoo-päätös perustui väärään karttaan" i gårdagens nummer av Sipoon Sanomat bekräftas det att förväxlingen av karta finns med i förslaget till besvär som kommustyrelsen i Sibbo skall ta ställning till nästa måndag. Jag citerar ur artikeln:

Väärää karttaa käytettiin pohjana taannoisessa valtioneuvoston Sipoon rajapäätöksessä. Kuntajakoselvittäjä Pekka Myllyniemen esittämää rajansiirtoa täydennettiin viime talvena Maanmittauslaitoksen kartalla, joka myös asetettiin julkisesti nähtäville Myllyniemen alkuperäisen kartan sijaan. Nähtävillä on kuitenkin ollut eri kartta kuin mitä hallitus käytti rajansiirto-päätöksensä pohjana. Liitoksesta päätettiin Myllyniemen esityksen alkuperäisen kartan perusteella. Eroa kahdella kartalla on 25 kiinteistön verran.

Ur artikeln i Sipoon Sanomat framgår att inrikesministeriet torde ha gjort sig skyldig till ett annat stort fel, som påtalas i Sibbos besvärtstext. Jag citerar vidare ur artikeln:

Valituksessa viitataan siihen, ettei rajapäätöksen taustalla ole minkäänlaista sisäministeriön esitystä. Helsinki teki ensin oman rajaesityksensä, sitten asetettiin selvitysmies.

– Lain mukaan asian on tultava esille joko kunnanvaltuuston päätöksellä tai ministeriön omasta aloitteesta, jota ei tullut. Kuntajakoselvittäjä ei tee aloitetta, vaan täydentää ministeriön tekemää aloitetta, Luoma kiteyttää.

De privatpersoner som ännu slipar på sin egen besvärstext torde inte behöva ta med de ovannämnda felen i sina besvär, eftersom de finns med i kommunens besvär. Det finns gudinog med fel att besvära sig över angående statsrådets gränsbeslut. Så som jag ser det behövs det inte speciellt mycket bevismaterial för att bevisa att inrikesministeriet har gjort sig skyldig till de två ovannämnda felen. Enligt vad som tidigare i veckan sagts i medierna hävdar Sibbo i sitt besvär även att så väl Matti Vanhanen som Pekka Myllyniemi varit jäviga. Här kan jag tänka mig att privatpersoner i sina anmärkningar kan kompletera med synpunkter och bevismaterial som inte finns med i Sibbo kommuns besvär. Det samma gäller Myllyniemis utredning och rapport. Sibbo kommun kan omöjligen ta med alla fel och brister i kommunen besvär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar