Var skall gränsen gå? Den 3 juli 2007

Statsrådets gränsbeslut finns till påseende från och med i morgon den 4 juli till och med den 3 augusti, då besvärstiden upphör. Som bilaga till motiveringarna till statsrådets beslut har inrikesministeriet bifogat en karta med området som enligt beslutet skall anslutas till Helsingfors. Märkligt nog är kartan direkt tagen ur Pekka Myllyniemis rapport med förslag och tar således inte hänsyn till lantmäteriverkets utlåtande, där vattengränsen omtolkas så att den följer by- och fastighetsgränser. Gränsen till land är dragen av en fackmans hand, men vattengränsen förefaller Myllyniemi ha dragit själv. Myllyniemi har strängt följt statsminister Matti Vanhanens rekommendationer från talet vid bostadsmässan i Esbo den 14 juli 2006, då Vanhanen sade att "Rajojen suhteen on keskityttävä yhdyskuntarakentamiseen soveltuvaan maahan, tätä taustaa vasten olen valmis tarkastelemaan mm. saariston osuutta ratkaisussa." Till Helsingfors förträt lämnade Myllyniemi således bort Granö från sitt förslag och drog upp ett eget förslag till vattengräns. (Se Skärgården. Den 10 januari 2007.)

En större brist i den bifogade kartan är att gränsen inte tar hänsyn till att Österleden i Västersundom har flyttats norrut. Om kartan faktiskt motsvarar statsrådets beslut, betyder det att, ifall inkorporeringen förverkligas, det kommer att saknas direkt vägförbindelse mellan de nya och de gamla stadsdelarna. För att ta sig från Östersundom till Mellungsby måste man alltså även i framtiden ta vägen via Vanda. Myllyniemi motiverar bl.a. inkluderingen av Björnsö i sitt förslag med områdets enhetlighet, men enligt inrikesministeriets karta uppfyller statsrådets gränsbeslut inte kravet på enhetlighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar