Thors kritiserar statsrådets Sibbobeslut. Den 15 juli 2007

Helsingin Sanomat har 7:14 publicerat FNB:s notis med rubriken "Thors moittii yhä Sipoo-päätöstä". Samma notis med samma rubrik publicerades i Aamulehti redan 4:23. De två tidningarna har publicerat något avvikande varianter av notisen. Det sista stycket i Aamulehtis version finns inte med på Helsingin Sanomats webbsidor, så jag återger stycket här:

Voisiko Helsingillä olla niin raadollinen motiivi, että Sipoosta halutaan lohkaista parhaat veronmaksajat?

–Kyllä sellainen ajatus on hyvin lähellä, Thors aprikoi.

Å andra sidan ingår följande stycke från Helsingin Sanomats version varken i Aamulehtis version eller i notisen på FNB:s egna sidor.:

"Varmaa on vain se, että asia käsitellään oikeudessa nopeasti. Omasta mielestäni Sipoo-päätöksen perusteluna käytetty lain kohta ei ole tarkoitettu sovellettavaksi tämäntyyppiseen asiaan", Thors sanoi.

Jag skulle tillägga att det när det begav sig för ett drygt år sedan inte heller var tänkt att man skulle behöva försöka sig på en ny tillämpning av kommunindelningslagen. Astrid Thors skrev själv i sitt blogginlägg "Sibbo i kläm" den 21 juni 2006 "Jag hoppas att detta agerande är ett sätt att få fart på förhandlingar med Sibbo, inte att det är alla dessa områden som Helsingfors vill ha från Sibbo." Allt tyder på att Thors här gjorde en korrekt bedömning. Genom att hota med området på 5ooo hektar ville Helsingfors få Sibbo att förhandla. Dess värre var man från Helsingfors sida inte villigt att förhandla om någonting annat än att Sibbo frivilligt skulle avstå från området på 3000 ha i utbyte mot lite mark till förmånligt pris i Nickby. Då Kai Kalima ännu denna vecka beskyller Sibbo för förhandlingsovilja och hävdar att Sibbo fortfarande inte förhandlar med Helsingfors, så syftar han på att Sibbo kommun fortfarande inte frivilligt har gått med på en annektering och istället har valt att skaffa sig marken i Nickby genom tvångsinlösning. (Se Kalima fortsätter hota. Den 10 juli 2007.) Man kan fråga sig varför professor Kalima går så het över Sibbos "förhandlingsovilja". Månne han inte egentligen delar juristkollegan Thors uppfattning om att moment två i kommunindelningslagens femte paragraf inte är ämnad att tillämpas på det sett som gjordes i statsrådets Sibbobeslut.

Hbl har på kvällen publicerat FNB:s notis under rubriken "Sibbo kan bygga själv".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar