Arkiverat: Risto Rautava. Den 9 juli 2009


nyckelord: Rautava

Risto Rautava är någonting av en doldis i fallet Sibbo. När det begav sig 2005-2006 var Rautava, som varit kommendör i Sandhamn, stadsstyrelsens representant i stadsplaneringsnämnden. Sedan dess har Rautava blivit ordförande i stadsplaneringsnämnden och ordförande för den samlingspartistiska fullmäktigegruppen. Nu är han även aktuell som ny stadsstyrelseordförande. Ur Rautavas synvinkel torde Sibbofrågan framför allt ha handlat om hur Sandhamn kunde förbli i militärt bruk. Det var kanske bara ett sammanträffande att Sandhamn blev aktuellt för bostadsbebyggelse samtidigt som kommunreformen, men frågan är om Helsingfors hade krävt en anslutning av sydvästra Sibbo till Helsingfors, ifall inte Rautava hade föreslagit ett "öppnande" av Sibbogränsen som ett alternativ till bostadsbebyggelse på Sandhamn.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar