Rekreationsområden. Den 8 juli 2009I dagens nummer av Helsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Östersundomiin virkistysalueita merenrannasta Sipoonkorpeen". Jag citerar ur artikeln:Sipoosta ja Vantaasta Helsinkiin liitetyn Östersundomin alueen tuleville asukkaille suunnitellaan virkistysmahdollisuuksia niin merenrantaan, peltoaukioille kuin Sipoonkorpeenkin. Helsingin teettämässä maisemaselvityksessä ehdotetaan muun muassa ulkoilureittejä merenrannalle ja ylängön pienten lampien hyödyntämistä kalastamiseen. ...Tämän vuoden alusta Helsinkiin liitetty alue on runsaat 29 neliökilometriä. Siitä kuuluu Natura-alueeseen noin kolme neliökilometriä. Liitosalueella sijaitsevat muun muassa Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet.
Selvitysalueella on rantaviivaa noin 24,5 kilometriä. Rannasta 12 kilometriä on Natura-alueella ja yli yhdeksän kilometriä asuttua rantaa, jota ei voi käyttää jokamiehenoikeudella.
Östersundomiin suunnitellaan asuntojen rakentamista vähintään 30 000 asukkaalle. Työpaikkoja on Helsingin arvion mukaan tulossa noin 10 000.


I dagens nummer av Vartti (Itä-Helsinki) ingår en notis med rubriken "Liitosalue yhä vailla omalääkäriä".
Angående fallet Keva vill jag tipsa om mitt inlägg "Vanhanen och byggnadsbranschen. Den 13 juni 2008". Bilden nedan av regeringsrådet Arto Sulonen är från den 19 juni.
Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar