Arkiverat: Sibbo storskog. Den 2 juli 2009

nyckelord: Sibbo storskog


Många av mina blogginlägg handlar om Sibbo storskog. Frågan om och till vilka delar storskogen skall bevaras är delvis en från Sibbofrågan separat fråga, men storskogen utgör en central faktor i fallet Sibbo. Att Sibbo lämnat storskogen obebyggd var åtminstone i början av år 2006 ett argument för en anslutning av "västra" eller sydvästra Sibbo till Helsingfors. Östra Nylands förbund och samarbetet mellan Sfp och De gröna i Sibbo utgjorde en garant för skogens bevarande. Inkorporeringen och Helsingfors expansion österut hotar nu skogen, men lika väl har De gröna i Helsingfors försökt lansera inkorporeringen som en möjlighet att grunda en nationalpark.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar