Borgåmått. Den 4 juli 2009


Den 25 juni publicerade Helsingin Sanomat på tidningens webbplats en notis med rubriken "Itä-Helsingistä Porvooseen harkitaan pikaraitiotietä". (Se "Snabbspårvagn till Borgå. Den 25 juni 2009".) I notisen noterar Helsingin Sanomat avslutningsvis att "Asiasta kertoi Ylen alueuutiset". Helsingin Sanomats notis bygger helt och hållet på Yles nyhet. I själva verhet var det endast det faktum att Yle lyfte fram saken som gjorde saken till en nyhet. Själv hade jag på denna blogg redan för snart ett år sedan i inlägget "Metrolinje längs väg 170. Den 13 september 2008" avslöjat att Helsingfors planerar snabbspårvagn istället för metro och att man gjort det redan hösten 2007. I dag har Helsingin Sanomat plötligt i papperstidningen publicerat en lätt modifierad version av notisen, denna gång under rubriken "Porvooseen harkitaan pikaraitiotietä". Det är dock inte i Borgå som man planerar en snabbspårvagnsväg. Inte heller planerar man en snabbspårvagnsväg från Helsingfors till Borgå. Istället utreder man möjligheterna att dra en snabbspårvagnsled längs Österleden/ Nya Borgåvägen från Östra Centrum eller Botby till Östersundom och eventuellt vidare till Söderkulla eller Hitå i Sibbo.

Snabbspårvagnsleden är tänkt som ett alternativ till metrolinjen, som Helsingfors i samband med Sibbofrågan påstått sig planera. I Helsingin Sanomats (nya och gamla) notis heter det att "Itä-Helsingin ja Porvoon välille suunniteltu metrolinja saatetaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös pikaraitiotienä", men någon metrolinje har i verkligheten nog inte planerats till Borgå, inte ens mätt med Borgåmått. Fornuleringen är även i övrig märklig. En metrolinje kan inte förverkligas som snabbspårvagnsväg, för en snabbspårvagnsväg är ingen metrolinje. När det bgavs sig sommaren 2006 hette det att Sibbo rest en mur mot metron, som slutade som mot väggen i Melungsbacka. Från Mellungsbacka var det bara ett par kilometer till den dåvarande Sibbogränsen. Om Sibbometron ersätts med en snabbspårvagnsväg, dras vägen längs Österleden från Östra Centrum eller Botby gård österut. Från Botby är det 6 km till Sibbos gamla gräns, från Östra Centrum närmare 7 km.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar