En annan byggde sitt hus på lösan sand. Den 12 juli 2009Jag har i mina inlägg "Tillfälliga utrymmen. Den 3 mars 2009", "Elevupptagningsområde. Den 9 mars 2009" och "Specialutrymmen. Den 15 mars 2009" förundrat mig över hur svårt Helsingfors stad har haft att bestämma sig för hur man skall ordna skolundervisning för de finskspråkiga sjundeklassisterna inkommande läsår. I inlägget "Zachrisbackens högstadium. Den 15 juni 2009" kunde jag emellertid bekräfta att man för ändamålet rest ett par baracker med några meters mellanrum vid Zachrisbackens skolcentrum. Nu ser det emellertid ut som om man även skulle ha svårt att bestämma sig för var dessa baracker skall stå. Bilden nedan är tagen igår.


Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar