Arkiverat: Pekka Korpinen. Den 5 juli 2009


nyckelord: Korpinen


När det begav sig sommaren 2006 var Pekka Korpinen ännu biträdande stadsdirektör med ansvar för stadsplaneringen. Korpinen förväntades vara en central aktör bakom Helsingfors initiativ till ändringen i kommunindelningen. Det är i princip möjligt att Korpinen försåg sin partikamrat Pekka Myllyniemi med material till kommunindelningsutredarens rapport och framställnng, men i övrigt torde Korpinen trots allt inte ha haft en så stor roll i fallet Sibbo. I det fördolda hade Korpinen en längre tid förhandlat med så väl Vanda som Sibbo om planering och ändring av kommunindelningen. Men förhandlingar ledde inte till några resultat. Istället valde Helsingfors under samlingspartistiskt ledarskap och under en av regeringen förorsakad tidspress att bryta förhandlingarna och köra över sina grannar. På denna blogg har jag inte så mycket att avslöja om Korpinen. Istället har Korpinen själv avslöjat desto mera.Fallet Sibbo

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar