Dåliga erfarenheter. Den 5 april 2012

Bbl 4.4 2012 s 7I gårdagens nummer av Borgåbladet ingår en artikel med rubriken "Sibbonej till kommunrapporten". Kommunstyrelsen i Sibbo behandlade på sitt möte i måndags "kommunens utlåtande om utredningen som gjorts av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur". Kommunstyrelsen antog förslaget till utlåtande, vilket innebär att kommunenstyrelsen svarar nej på samtliga frågor som gäller huruvida arbetsgruppens analys motsvarar kommunens uppfattning om läget i kommunen.
I utlåtandet, som ingår som bilaga till föredragningslistan, kan man bl.a. läsa att Sibbo inte godkänner tvångssammanslagningar av kommuner och att Sibbo förhåller sig negativt till att en kommunindelningsutredare i enlighet med kommunindelningslagen tillsätts. 
Kommunfullmäktige ordförande Christel Liljeström har på Twitter kommenterat Sibbos inställning till tillsättandet av en kommunindelningsutredare med att dålig erfarenhet tynger ...
I utlåtandet refereras det även till folkomröstningen om utredningsmannen Pekka Myllyniemis förslag till ändring i kommunindelningen. Här har årtalet blivit fel. Folkomröstningen i Sibbo hölls den 25 februari 2007.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar