Vanda svarade trots allt ja. Den 18 april 2012

http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/77488_Vantaan_lausunto_-_hyvaksytty_KH_ja_KV.pdf

Rubriken på gårdagens blogginlägg är "Vanda sade nej till sammanslagningar. Den 17 april 2012". Rubriken var ämnad att sammanfatta den bild av Vandas utlåtande om kommunreformen (eller finansministeriets utredning som förmedlades av medierna. Ärendet föranledde en lång diskussion före och under stadsfullmäktigemötet i Vanda igår. Problemet med förslaget till utlåtande var kanske inte förslaget i sig, utan stadsstyrelseordförande Tapani Mäkinens tolkning av utlåtandet och Vandas linje. På Vandas webbplats saknades igår länge en länk till det antagna utlåtandet. Förklaringen på webbplatsen löd "Viivästys johtuu kaupungin verkon teknisistä ongelmista." Förklaringen låter föga trovärdig.

I mitt inlägg  "Ja till partiella sammanslagningar. Den 15 april 2012" har jag noterat att Vanda i förslaget till utlåtandet svarar ja på frågan om kommunen anser att partiella sammanslagningar är nödvändiga i regionen. Jag drar slutsatsen att Vanda är beredd att avstå från Västerkulla och Västersundom, ifall grannkommunerna i norr slås samman med Vanda. På tilläggsfrågan "Inom vilket område och på vilket sätt skulle partiella sammanslagningar vara nödvändiga inom er region?" kommer Vanda i förslaget till utlåtande med synnerligen allmänna synpunkter, som inte alls besvarar frågan. I själva verket är svaret identiskt med det svar som hade getts på tilläggsfrågan "Vilket område kunde utredningen gälla enligt er kommun?" till frågan "Är er kommun beredd att utreda genomförandet av en kommunsammanslagning tillsammans med andra kommuner i stället för en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen?"

Även i det antagna utlåtandet kommer Vanda med identiska svar på de två ovannämnda tilläggsfrågorna, men man har gjort några små ändringar. Vanda svarar alltså fortfarande ja på frågan "Anser er kommun att partiella sammanslagningar är nödvändiga inom er region?" Vanda svarar faktiskt fortfarande ja även på frågan "Är er kommun beredd att utreda genomförandet av en kommunsammanslagning tillsammans med andra kommuner i stället för en särskild kommunindelningsutredning som föreslagits av arbetsgruppen?" Den största skillnaden mellan förslaget till utlåtande och det antagna utlåtandet är här att satsen "Metropoliratkaisua tarvitaan mutta se ei estä mahdollisuutta eikä poista tarvetta selvittää muita kuntaliitoksia tai kunnanosaliitoksia kuin selvityksessä esitetty kuntaliitos" har bytts ut mot satsen "Metropoliratkaisu tulee selvittää vähintään Helsingin seudun 14 kunnan alueella.". I det antagna utlåtandet kommer Vanda även med en omformulering som lyder "Vantaan näkökulmasta olisi selvityksessä esitettyjen selvitysalueiden sijaan tarkoituksenmukaisempaa tarkastella vaihtoehtoja, jotka tukevat kansainvälistä kilpailukykyä ja työssäkäynti- ja asiointialueiden kehittymistä, kuten lentokentän Aviapolislueen kehittymistä yhdessä siihen toiminnallisesti liittyvien naapurikehyskuntien kanssa."

Som svar på frågan "Inom vilket område och på vilket sätt skulle partiella sammanslagningar vara nödvändiga inom er region?" är den sistnämnda satsen intressant. Vill Vanda att Tusby avstår från områdena närmast flygfältet? Om Tusby inte frivilligt avstår från en del av sitt område, kan det ha en avgörande betydelse att Helsingfors eller Helsingforspolitiker ställer ett dylikt krav. Vanda kan här räkna med stöd, ifall Vanda i gengäld avstår från sina "södra delar" till Helsingfors, som behöver en större öppning för sin expansion österut.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar