Skidspår och grönförbindelser. Den 7 april 2012
Från Svarta backen invid mitt hem i Nordsjö går det fina skidleder i olika riktningar. I söndags skidade jag från Nordsjö via Sottuingsby och Sibbo storskog ända till Kervo och tillbaka. Jag har denna vinter från Nordjö även skidat till Botby gård, Stensböle och Sibbo skärgård. Igår skidade jag från Svarta backen till Husö. Spårmaskinen körde upp spåret ännu i torsdags, fastän det på sina ställen börjar vara snöbrist. Fordonet på bilden ovan är dock ingen spårmaskin, utan en borrningsvagn som borrar i marken för undersökning av grunden. Maskinen, som ställvis kört sönder skidspåret, dök upp i Vikkulla för någon dag sedan. Under april och maj skall ett rätt så stort område undersökas. Helsingfors stadsplaneringsnämnd har planer på massiv bebyggelse här invid Borgarstrandsvikens Natura 2000-område.
Utkasten till generalplan för Östersundom har kritiserats för att de gröna korridorerna är allt för få och smala.Avsaknaden av gröna korridorer har kritiserats främst ur ett ekologiskt perspektiv, men gröna korridorer behövs även för rekreation och motion. Vid planeringen av Östersundom har man inte alls tagit i beaktande behovet av friluftleder mellan grönområden och friluftsområden. En strandpromenad är inte det samma som en friluftled och lämpar sig inte alls för skidspår. En vassbevuxen fågelvik kan markeras som "ekologiskt område" på kartan, men här kan man naturligtvis inte bygga några konditionsbanor eller friluftsleder. De föreslagna ekologiska korridorerna från söder till norr lämpar sig med tanke på terrängen inte heller för friluftleder. Förverkligas utkastet till generalplan för Östersundom, är det slut med skidturerna från Norsdjö österut och norrut. Då får man nöja sig med skidspåren i riktning mot Helsingfors centrum.

I planeringen av Helsingfors stad har man hittills eftersträvat att alla bostadsområden skall ha tillgång till grönområden, som i sig förbinds av ett nätverk av friluftsleder. Förverkligas utkastet till generalplan för Östersundom, kommer södra Östersundom här att bli ett undantag. Som ersättning för friluftsområdena hänvisar man till Granö i Sibbo skärgård, en kilometer från fastlandet.Vanda och Kervo har medvetet bevarat grönförbindelserna från östra Vanda till Kervo. Tyvärr har man från Sibbos sida inte respekterat grannkomunernas behov av rekreationsområden. Logistikcentralen i Bastukärr har byggts allt för nära friluftsområdet i Kervo. Ännu närmare friluftsområdet hade logistikcentralen byggts, ifall Kervo inte protesterat. För tillfället planerar Suomen Kivisora Oy ett 6 hektar stort område för mottagning och behandling av marksubstanser, stenkross, returbetong, ris och stubbar i Myras i Sibbo. Denna gång är det Vanda som protesterar, eftersom projektet skulle störa grönförbindelserna från Korso och Björkby till Sibbo storskog. Efter inkorporeringen av Östersundom verkar man i Sibbo ha fått en helt felaktig bild av vad grannkommunerna förväntar sig av planeringen i Sibbo.
Bilden ovan av spårmaskinen invid Husö gård tog jag i onsdags. Det känns lite sentimentalt att stöta på spårmaskinen då den kör sina sista turer för säsongen. Men ännu kommer det nya skidvintrar, innan stadens bulldozers slutgiltigt förstör skidleden till Husö.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar