Undantaget Östersundom. Den 4 april 2012


Yle publicerade igår en nyhet med rubriken "Stadsstyrelsen vill flytta Brändö". I ingressen kan man läsa att "Stadsstyrelsen i Helsingfors ser inget problem med att Östersundombor som går i Brändö gymnasium måste korsa flera zongränser på väg till skolan."


I gårdagens blogginlägg "Gyllene fält. Den 3 april 2012" noterar jag att Helsingfors stadsstyrelse på sitt möte på måndagen bordlade ärendet om utkastet till generalplan för Östersundom. På föredragningslistan fanns ett annat ärende som i någon mån berör Östersundom, nämligen Helsingfors utlåtande om zonindelningen för tariffer för kollektivtrafiken. I föredragningslistan kan man bl.a. läsa följande:

Kulosaari on sijoitettu vyöhykkeelle B, vaikka se sijaitsee samalla etäisyydellä keskustasta kuin Lauttasaari, joka puolestaan on osa A-vyöhykettä. Kulosaaren asettamista B-vyöhykkeelle on perusteltu varsin kevyesti sillä, että Östersundomin alueen lähin ruotsinkielinen lukio sijaitsee Kulosaaressa ja näin lippujen hinnat olisivat tällä pienellä käyttäjäryhmällä kohtuullisemmat. Kulosaaren tulisi sijoittua A-vyöhykkeelle. ...

Östersundom on perusteltua sijoittaa C-vyöhykkeelle. Mikäli Östersundom olisi B-vyöhykettä, muodostuisi Sipoon suuntaan kahden vyöhykkeen erityisen suuri hintaporras. Tämä ei tukisi yhteisen yleiskaava-alueen kuntarajat ylittävää kehittämistä. Lisäksi Östersundomin sijoittaminen B-vyöhykkeelle on vastoin periaatetta, että vyöhykekaarten sijoittaminen perustuu etäisyydelle Helsingin keskustasta. ...

Kukin kunta sijaitsee enintään kahdella vyöhykkeellä. Poikkeuksen muodostavat Helsingissä Ala-Tikkurila ja Östersundom, jotka sijaitsevat C-vyöhykkeellä johtuen pitkästä etäisyydestä Helsingin keskustaan.

I mitt inlägg "Zon C. Den 10 mars 2012" har jag kommenterat förslaget att ansluta Nedre Dickursby till tariffzon C. Helsingfors stadsstyrelse beslöt emellertid på mötet på måndag att avvika från förslget i föredragningslistan och om Nedre Dickursby istället göra följande uttalande:

Ala-Tikkurilan sijainti C-vyöhykkeellä aiheuttaa linjan 73 viimeistä pysäkkiparia käyttäville matkustajille nykytilanteeseen verrattuna kalliimmat lipunhinnat tai huomattavasti pidemmät kävelymatkat. Nämä pysäkit palvelevat Ala-Tikkurilan lisäksi Kehä III:n eteläpuolella Suutarilassa asuvia helsinkiläisiä. B- ja C-vyöhykkeiden raja olisi siksi syytä vetää tällä kohdin Kehä III:n sijaan kaupunkien rajaa pitkin.


Om Helsingfors får sin vilja igenom - och varför skulle Helsingfors inte få det - är Östersundom det enda undantaget från regeln att en kommun består av endast två zoner. För Östersundombornas blir situationen inte bättre av att Brändö ansluts till zon A. Å andra sidan ligger vad avståndet beträffar Helsinge gymnasium i Vanda lika nära som Brändö gymnasium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar