Generalplan och markaffärer. Den 16 april 2012

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-04-16_Khs_15_El/3F776CF4-598F-4204-94D5-D1840F7A7748/Liite.pdf


I inläggen "Lisää Sipoota. Den 3 mars 2012" och "Krävande ekvation. Den 25 mars 2012" har jag skrivit om den planerade markaffären mellan Helsingfors och Sibbo. Affären har redan behandlats av planläggningssektionen i Sibbo och fastighetsnämnden i Helsingfors. Idag skall affären behandlas av stadsstyrelsen i Helsingfors. Om fastigheten vid motorvägen kan man i föredragningslistan läsa följande:

Östersundomin yleiskaavan luonnosvaihtoehdossa B, jonka Östersundom-toimikunta 9.2.2012 päätti esittää kunnille jatkosuunnittelun pohjaksi, tilukset ovat koillisosaltaan erityissuunnittelu/liikekeskusta-aluetta (ES-2) ja muutoin pääosin kerros- ja kaupunkipientalovaltaista asuntoaluetta kaavaillun metroaseman molemmin puolin.Om fastigheten på Björnsö säges det bl.a. följande:
Voimassa olevassa asemakaavassa palsta on pääosin lähivirkistysaluetta. ... Östersundomin yleiskaavan luonnosvaihtoehdossa B tilukset ovat pääosin kaupunkipientalovaltaista asuntoaluetta.Som bilaga till föredragningslistan ingår kartor, där de aktuella fastigheterna markerats på utkastet alternativet B till gemensam generalplan för Östersundom. Det är skäl att notera att Sibbo och Helsingfors samtidigt har förbehandlat om generalplanen och om markaffären. Det har alltså varit i Sibbos ekonomiska intresse att de aktuella områdena i utkastet till generalplan markerats just som område för affärscentrum respektive bostadsområde. Frågan är hur mycket bostadsaffären påverkat Sibbos deltagande i den gemensamma generalplanen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar