Disneyland och nakenbad. Den 2 april 2012


Helsingin Utiset publicerade igår den 1 april på tidningens webbplats en nyhet med rubriken "Helsinki saa Disneylandin – Aku Hirviniemelle miljoonasopimus". I nyheten kan man bl.a. läsa följande:

Maaliskuun alussa julkistetun Helsingin ja Sipoon välisen alustavan maakaupan tausta on paljastunut.Amerikkalainen teemapuisto Disneyland haluaa rakentaa toisen Euroopan-puistonsa kaupan kohteena olevalle maa-alueelle.Helsinki maksaa kyseisestä 28,5 hehtaarin suuruisesta alueesta ja toisesta, pienemmästä alueesta Sipoolle yhteensä 33 miljoonaa euroa.Disneylandille tarkoitettu alue sijaitsee Östersundomissa Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien välissä.

Nyhetens tillförlitlighet må läsarna själva bedöma. Hur som helst så har man på högsta allvar föreslagits att placera allt från flygfält till campingplatser i Östersundom. Så sent som senaste vecka föreslogs det i en insändare i Helsingin Sanomat att campingplatsen i Rastböle i Nordsjö flyttas till  "Östersundom strandlandskap" (Östersundomin rantamaisemat). Att vanligt folk tror att det finns tillgängliga stränder i Östersundom är inte så konstigt med tanke på den bild Helsingfors stad har gett av det "havsnära" Östersundom. Värre är det att även beslutsfattarna i Helsingfors tror att det finns stränder i överflöd i Östersundom.
I höstas lämnades en motion undertecknad av tjugosex fullmäktigeledamöter till Helsingfors stadsfullmäktige. I motionen föreslås det att det planeras nya stränder för nakenbad i Helsingfors. I motionen noteras det inledningsvis att "Helsingin merellisen sijainnin ja Sipoon suuntaan laajentumisen ansiosta kaupungilla on runsaasti luonnonvaraisia ranta-alueita, mutta siitä huolimatta hyvin vähän erityisryhmille tarkoitettuja uimapaikkoja."


pljemålning
Dans l'Eau. Oljemålning av Eugenio De Blaas.

Motionen om badstränder för specialgrupper är inget aprilskämt. Dess värre är det svårt att hitta någon lämplig plats ens för en vanlig simstrand i inkorporeringsområdet. Helsingfors stad påstår att det i Husö redan finns en badplats, som man vill rusta upp. Projektet med badstranden i Husö går dock trögt framåt, fastän "räddningsvägen" till badstranden olovligt byggdes redan år 2010. (Se t.ex. "Räddningsväg med havsutsikt. Den 26 augusti 2010".) Ely-centralen begärde i februari av Helsingfors stad tilläggsuppgifter om planerna för den påstådda badplatsen och bryggan i Husö.
Idag skall stadsstyrelsen i Helsingfors behandla utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. Förslaget lyder enligt följande:

Kaupunginhallitus päättänee puoltaa Östersundom-toimikunnalle Östersundomin yleiskaavaluonnoksen 9.2.2012 päivätyn vaihtoehto B:n hyväksymistä yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjaksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee puoltaa Östersundom-toimikunnalle vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen antamista mielipiteiden ja kannanottojen esittäjille.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee todeta, että seuraavat jatkosuunnitteluohjeet otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa.

- Keskimmäistä Porvoonväylän pohjoispuolista viherkäytävää levennetään rajaamalla käytävän itäpuolella sijaitsevaa asuinalueen rajaa kohti itää 50 - 150 metriä.

- Salmenkallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantarnäsin niemen osalta varmistetaan, ettei rantoja rakenneta Helsingin nykykäytännön vastaisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan rannan puoleisen osan rakentamismahdollisuuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alueen luontoarvoihin ja rakentamista niemen tällä osalla vähennetään.

- Asemakaavoituksen aikataulutuksessa varmistetaan, ettei Östersundomin alueen rakentamista aloiteta Talosaaren tai Salmenkallion eteläkärjen suunnalta.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar