Trollkonst. Den 26 maj 2012

HS 25.5 2012 s 3

På paradsidan i gårdagens nummer av Helsingingin Sanomat finns en nyhet med rubriken "Pakkoliitokset pysivät pöydällä". Motsvarande rubrik på tidningens webbplats lyder "Kuntien pakkoliitokset pysyvät harkinnassa".

HS 25.5 2012 s A 4

Huvudartikeln till den aktuella nyheten har rubriken "Kunnilla ensi vuosi aikaa yhdistyä". Här kan man bl.a. läsa följande:

Hallitukselle valmistellun päätösesityksen mukaan Helsingin, Turun ja Tampereen kaupunki-seuduilla erillisselvitykset kuntien yhdistämiseksi alkaisivat jo ensi syksynä.
Tämä käy ilmi HS:n käsiinsä saamasta kuntauudistusta valmistelevien virkamiesten tekemästä muistiosta.
Näillä seuduilla yhdistyminen ei onnistu vapaaehtoisesti, joten valtio ohjaisi työtä pikaisesti asetettavien selvityshenkilöiden avulla.
Kolmen "vaikeimman" kaupunkiseudun kuntarakenteen uudistamista pidetään ratkaisevana koko uudistuksen kannalta, muistiosta selviää.
Kyseessä on valmis esitys hallitukselle siitä, miten kuntauudistusta jatketaan. Hallitus tekee päätöksen jatkosta iltakoulussaan kesäkuun alussa.
Helsingin seudulla tehtävässä selvityksessä ehdotetaan kuntarajojen muuttamista 14 kunnan alueella ja tarkastellaan myös erillisen metropolilain tarve.
Turun seudulla voidaan tinkiä 14 kunnan yhdistämisestä. "Alueelle voidaan selvittää useam-paakin kuin yhtä kuntaa", muistiossa todetaan.

HS 25.5 2012 s A 4

En kortare kommenterande text har rubriken "Ei pakoteitä kunnille".


HS 25.5 2012 s A 4

I en annan kortare text med rubriken "Yhdenkin kriteerin täyttyminen voisi johtaa selvitykseen" presenteras fyra kriterier för en utredning.


Bbl 26.5 2012 s 3

På paradsidan i dagens nummer av Borgåbladet hittar man rubriken "Utredning om fusioner blir en halvmesyr".

Bbl 26.5 2012 s 5


Artikeln inne i tidningen har rubriken "Olyclig lösning om fusioner tvingas fram". På webben har Borgåbladet publicerat en text med rubriken "Tvinga fram fusioner är inte bra".


HS 26.5 2012 s A 4 9


I dagens nummer avHelsingin Sanomat ingår en artikel med rubriken "Pakkoliitoksista luvassa vääntöä hallituksessa".

HS 26.5 2012 s A 4 9


En annan artikel eller "nyhetsanalys" på samma sida i dagens tidning har rubriken "Metropoliliitos olisi taikatemppu".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar