Från utkast till förslag. Den 13 maj 2012Nylands förbund lägger i måndag offentligt fram förslaget till etapplandskapsplan. Redan förra veckan publicerade landskapsförbundet på sin webbplats ett dokument som man kalla "Ehdotuksen kalvopaketti lausunnonantajille", men som har titeln "Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus". I pdf-dokumentet, som ursprungligen är gjord som ett Powerpoint-dokument, hittar man en del som berör planerna för Östersundom. Bl.a. noteras det på en dia att östmetron i förslaget till etapplandskapsplan fortsätter ända till Söderkulla. I sig är det ingen nyhet att metrolinjen förlängts till Söderkulla, eftersom förslaget till landskapsplan de facto publicerades redan i mars. (Se "Behov av trafikförbindelse. Den 18 mars 2012".)
Östersundom har i det aktuella dokumentet även fått en helt egen dia. Här noteras det bl.a. att "Alueen yksityiskohtaisempi suunnittelu on samanaikaisesti käynnissä Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteisessä osayleiskaavaprosessissa." Inte heller detta är någon nyhet, men visst är det anmärkningsvärt att man lägger fram ett utkast till generalplan innan man lagt fram ett förslag till landskapsplan. Förhållandet mellan landskapsplanen har förblivit oklar. (Jämför "Förhållandet mellan landskapsplanen och generalplanen. Den 24 maj 2011".)

Lite komiskt är det att områdena kring de på utkastet till gemensam generalplan för Östersundom utritade metrostationerna på förlaget till landskapsplan har markerats som "taajamarakenteen tiivistämisalueet". Här finns överhuvudtaget ingen bebyggelse från förut med undantag av ett frontmannahus vid Östersundom metrostation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar