Aurinkoenergiaklinikka Östersundom. Den 22 maj 2012I gårdagens blogginlägg "Viisi metroasemaa. Den 21 maj 2012" berättar jag om en presentation som chefen för Östersundom områdesbyggprojekt Ari Karjalainen presenterade den 13 oktober i Tammerfors. Den 29 mars höll Karjalainen ett anförande vi seminariet "Alueelliset energiaratkaisut -klinikka" i Esbo. Rubriken för Karjalainens anförande var "Aurinkoenergiaklinikka Östersundom" och powerpointpresentationen, som han använde sig av, hade rubriken "Östersundomin aluerakentamisprojekti - aurinkoenergiaklinikka". I presentationen från oktober använder sig Karjalainen av en version av alternativ B (Viisi metroasema) till utkast till gemensam generalplan för Östersundom som är daterad 30.8.2011. I presentationen från mars använder sig Karjalainen av en version daterad 30.1.2012, fastän den officiella versionen, som publicerades superonsdagen den 8 februari, är daterad 4.2.2012. Skillnaden mellan de två versionerna är försumbar, men användningen av den äldre versionen visar att olika versioner av utkastet legat på Karjalainens bord. På den aktuella dian kan man läsa att den tidsmässiga målsättningen för en detaljplan (aloitusasemakaava) för Sundberg och "Porvari" är 2013- 2014.
I Karjalainens presentation kan man även ta del av ekonomiska målsättningar eller prognoser.
I Karjalainens presentation hittar man även en dia med "bakgrunden". Som bakgrund nämns bl.a. "Pääkaupunkiseudun tasapainoinen kehittyminen rannikkovyöhykkeen suunnassa" och "Hajautumiskehityksen kääntäminen houkuttelevalla pientalokaupungilla".


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar