Grönstruktur. Den 18 maj 2012


Med förslaget till etapplandskapsplan för Nyland har landskapsförbundet publicerat en det bakgrundsmaterial. Bland bakgrundsmaterialet finns ett dokument med titeln "Luontotiedot ja muutokset viherjarjestelmässä". Östersundom nämns överhuvudtaget inte i dokumentet, fastän det är just i inkorporeringsområdet som man hittar beteckningen som definierats "Uusi merkintä viherjärjestelmään Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa". Med undantag av Västerkullakilen hittar man på inkorporeringsområdet inte alls beteckningen med definitionen "Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa kumottavaksi esitettävä viherjärjestelmän merkintä". Förklaringen torde vara att alla beteckningar innanför den del av inkorporeringsområdet som hört till Sibbo föreslås upphävas. (Se "Östersundom överkryssat. Den 19 mars 2012".) Därmed förblir även alla återstående grönområden och -korridorer i Östersundom "nya".

Beteckningen "kumottavaksi esitettävä viherjärjestelmä" är speciellt iögonfallande för Västersundoms del. Här har man direkt anpassat grönområdena enligt det uppdaterade utkastet till gemensam generalplan för Östersundom. Grönområdet söder om Österleden föreslås upphävas, fastän området gränsar till ett Natura 2000-omåde och den av riksintresse viktiga Svarta backen.

Nedan ett urklipp ur sammanställningen av de fastställda landskapsplanerna för Nyland. Största delen av inkorporeringsområdet utgör här en del av grönstrukturen (viherjärjestelmä). Västersundom i Vanda inklusive åkermarken söder om Österleden, som redan före sammanslagningen av landskapsförbunden hörde till Nyland, är här betecknat som rekreationsområde.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar