Bäckängsvägen förblir enskild väg. Den 14 december 2010


Nämnden för allmänna ärenden i Helsingfors har på föredragningslistan för mötet idag ett ärende med rubriken "Puroniityntien yksityistien hoidon siirto Helsingin kaupungille". Det är väglaget som har tagit initiativ till att Bäckängsvägen görs till stadens gata. Staden torde dock inte ta över underhållet av vägen. I förhandsmeddelandet heter det "Koska Östersundomin kaupunginosassa sijaitseva tiehoitokunnan Puroniityntie sijaitsee asemakaavattomalla alueella, ei kaupungilla ole omistuksen kautta velvollisuutta ottaa kunnossapitovelvoitteita hoitaakseen." I föredragningslistan kan man ytteligare läsa att "Tällä hetkellä katu- ja puisto-osastolla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia kaavoittamattomilla alueilla olevien tiehoitokuntien tehtävien siirtämiseksi kaupungille." Så var det med Helsingfors förutsättningar att förbättra servicens på området.


Frågan är dock på vilket sätt servicen förbättrades genom att staden tog över underhållet. En snörik vinter som denna kan invånarna vid Bäckängsvägen skatta sig lyckliga över att det inte är Helsingfors stad som ansvarar för underhållet av vägen. Det är säkert värt att betala vägavgiften till väglaget.